Project detail

Analýza chování řidičů s vybraným neurologickým onemocněním

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2018

On the project

Cílem projektu je objektivizace hodnot reakční doby řidičů s vybranými neurologickými onemocněními. Oproti konvenčním metodám bude využita metoda eyetrackingu a snímání biosignálů, která umožňuje detailnější analýzu jednotlivých složek reakční doby. Získané výsledky budou hodnoceny rovněž z pohledu soudně - inženýrského.

Mark

FEKT/STI/ÚSI-J-18-5555

Default language

Czech

People responsible

Bucsuházy Kateřina, Ing. et Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2018-12-31)
Gruberová Olga, Mgr.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)
Kozumplík Jiří, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)
Svozilová Veronika, Ing.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)

Units

Central European Institute of Technology BUT
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Department of Biomedical Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Department of Expertise in Mechanical Engineering, Analysis of Traffic Accidents and Vehicle Assessment
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Institute of Forensic Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; SEMELA, M.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Analysis of selected types of advertisement influencing the driver´s visual attention in real road traffic. In Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2018. Road and Rail Infrastructure V. Zagreb: Department of Transportation University of Zagreb, 2018. p. 1083-1088. ISBN: 978-953-8168-25-3. ISSN: 1848-9850.
Detail

SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; GRUBEROVÁ, O. Electromyography for determination of muscle response: Effects of Parkinson disease. In Gate and Posture. GAIT & POSTURE. Elsevier, Gate and Posture, 2018. p. 156-157. ISSN: 0966-6362.
Detail

SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; GRUBEROVÁ, O. SVALOVÁ ODEZVA U ZDRAVÝCH LIDÍ A U LIDÍ TRPÍCÍCH PARKINSONOVOU CHOROBOU. 10. odborná konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. s. 11-16. ISBN: 978-80-214-5621-1.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; SVOZILOVÁ, V.; BILÍK, M.; STÁŇA, I.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; VÉMOLA, A. Driver behaviour measured by eyetracking, acquisition of biosignals and vehicle data in regular road traffic. Barcelona, Spain: EVU, 2019. p. 95-100.
Detail

SVOZILOVÁ, V. COMPARISON OF MANUAL AND AUTOMATIC DETECTION OF MUSCLE ACTIVATION MOMENTS. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2019. p. 457-462. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

SANDOZ, B.; BUCSUHÁZY, K.; VAN DEN BERG, A.; DUTSCHE, J.; MACKENZIE, J. Acceleration of a car passenger during automatic emergency braking. Dublin, Irsko: 2018.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; SEMELA, M.; STÁŇA, I.; GRUBEROVÁ, O. Analysis of Driver Reaction During Braking and Avoidance Maneuver. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha: IOP, 2019. p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
Detail

SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; GRUBEROVÁ, O.; STÁŇA, I.; SEMELA, M. Analysis of Driver Reaction Time for People Suffering from Parkinson Disease. In International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2018. p. 780-786. ISBN: 978-86-916153-4-5.
Detail