Project detail

Zkouška interlaminárního smyku FRP prutů pro rychlé a efektivní hodnocení kvality produktu a stanovení míry degradace

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2018

On the project

Kompozitní pruty jsou vyráběny pultruzí-kontinuálním procesem výroby vyztužených pryskyřic. Z tohoto důvodu je nutné sledovat homogenitu výroby. Přirozené je najít levný a spolehlivý způsob výstupní kontroly. Cílem projektu je ověření možnosti použití zkoušky tříbodovým ohybem k hodnocení kvality pryskyřice a kontaktu pryskyřice/vlákno. Charakteristiky pryskyřice jsou ve velké míře ovlivněny i působením alkalického prostředí nebo cyklického zatížení. Odolnost pryskyřice vystavené těmto vlivům bude ověřena pomocí řešené zkoušky.

Mark

FAST-J-18-5224

Default language

Czech

People responsible

Januš Ondřej, Ing.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2018-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; MANSOUR, M. Vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace na soudržnost vnitřní GFRP výztuže. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 3, s. 51-57. ISSN: 1213-3116.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P. Vliv zkušební konfigurace na mezní napětí v soudržnosti GFRP výztuží. In Sborník ke konferenci 25. Betonářské dny 2018. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-9. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ROZSYPALOVÁ, I. Long term strength of internal GFRP reinforcement by alkaline, temperature and cyclic loading. In XIV International Conference on Building Pathology and Constructions Repair (CINPAR 2018), Florence, Italy, June 20-22, 2018. Procedia Structural Integrity. 2018. p. 12-19. ISSN: 2452-3216.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. The Fatigue Behaviour of GFRP Bars - Experimental Study. In Special concrete and composites 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 1. Praha: Sekuron s.r.o, 2019. p. 38-47. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
Detail

JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P. Interlaminární smyková pevnost FRP výztuže – experimentální studie. In Sborník příspěvků Juniorstav 2019. Brno: 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M. Fatigue behaviour of FRP bars encased in concrete. In Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures 2019. Krakow: International Federation for Structural Concrete, 2019. p. 1968-1976. ISBN: 9782940643004.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P. Influence of Test Configuration on Bond Strength of GFRP Bars. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 217-223. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V. Vliv alkality a teploty prostředí na dlouhodobé vlastnosti GFRP výztuže. In 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 60-66. ISBN: 978-80-86604-78-7.
Detail