Project detail

Studie využitelnosti zemin z výkopových prací a možnost jejich úpravy formou ztekucení

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2018

On the project

V současné době je snahou sledovat vlivy související s dopadem na naše životní prostředí a zabývat se odpadovým hospodářstvím. Podstatou projektu proto bude práce v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR se snahou minimalizovat množství odpadů s potenciálem jejich dalšího využití. Cílem a vizí projektu tak bude najít způsob, jak nejlépe využít zeminu, která vzniká ve velkém množství v rámci výkopových prací inženýrských sítí.

Keywords
Zemina, ztekucení, vápno, cement, ztekucující/plastifikační přísady

Mark

FAST-J-18-5347

Default language

Czech

People responsible

Michalčíková Magdaléna, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2018-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Techniques of Soil Modification for Re-use in Construction. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 385. Herlany, Slovakia: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER J. Progresivní technologie sanace sypaných hrází. Stavebnictví, 2018, roč. 04, č. 04/2018, s. 50-53. ISSN: 1802-2030.
Detail