Project detail

Vliv příměsi druhotných surovin na vlastnosti autoklávovaného pórobetonu

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2018

On the project

Autoklávovaný pórobeton je vápeno silikátový kompozit, který využívá čisté křemičité a maltovinové složky ve své technologii. Pro ověření vlivu příměsi druhotných surovin na fyzikálně-mechaniké vlastnosti, je potřeba sledovat především mechanické pevnosti a objemové hmotnosti při zachování vhodné pórové struktury pórobetonu.

Mark

FAST-J-18-5455

Default language

Czech

People responsible

Ondříčková Pavlína, Ing.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2018-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vývoj pískového pórobetonu s maximálním využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 83-91. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na tvorbu struktury a fyzikálních vlastností pórobetonu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 514-519. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail