Project detail

Progresivní bezodpadová technologie vysokohodnotného pórobetonu při využití obnovitelných zdrojů

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2021

On the project

Výzkum a vývoj nového pórobetonového výrobku vyšší pevnostní třídy při zachování nízké objemové hmotnosti a tepelně-izolačních a akustických vlastností materiálu. Důraz na bezodpadovost nové technologie pomocí obnovitelných zdrojů surovin. Zajištění oběhové ekonomiky a trvale udržitelného rozvoje bude provedeno zpětným využitím pórobetonové drti v samotné surovinové skladbě a také zvýšení podílu dalších obnovitelných zdrojů surovin. Podstatným krokem řešení bude dokonale zmapovat a ověřit široký soubor vstupních surovin tak, aby finální databáze perspektivních surovinových zdrojů nejen zajistila vysokou kvalitu finálních výrobků, ale také trvalou udržitelnost technologie. Nezbytným cílem je také zajištění efektivity a konkurenceschopnosti technologie takovým způsobem, aby bylo optimálním způsobem nakládáno s provozními náklady a energiemi. S tím je spojena především úprava autoklávovacího režimu.

Keywords
pórobeton; obnovitelné zdroje; druhotné suroviny; autoklávování; písek; hydrotermální podmínky;

Mark

FV30327

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2021-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2017-06-29 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- part funder

Results

ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Studie možnosti vylehčení vápeno-pískového kompozitu pomocí odpadního perlitu. Materiály pro stavbu, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1213-0311.
Detail