Project detail

Termoelastohydrodynamika povlakovaných polymerních ozubení

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2020

On the project

Strojní součásti z polymerů jsou díky efektivní výrobě stále častěji uplatňovány v aplikacích, které byly doménou kovů. Příkladem jsou ozubené převody, kde zvyšování přenášené energie je umožněno aplikací tenkých tvrdých povlaků. Tyto povlaky působící jako tepelně izolační vrstvy, které současně snižují tepelné zatížení polymerní součásti a kapalinové tření mezi povrchy. Mechanizmy, které mají zásadní dopad na termofyzikální chování kontaktu, nebyly u polymerních součástí dosud prozkoumány. Kontakt povlakovaných polymerních těles představuje termoelastohydrodynamický problém vícevrstvých systémů s viskoelastickým chováním na přechodu isoviskózního a piezoviskózního hydrodynamického režimu. Cílem práce je objasnit mechanizmy utváření kapalinového filmu, tepelného toku a kapalinového tření u těchto kontaktů. Tento projekt využívá ve spolupráci se zahraničním partnerem numerické řešení problému a pokročilé experimentální metody ke stanovení rozložení tloušťky a teploty.

Keywords
Thermoelastohydrodynamika; Ozubení; Poddajný kontakt

Mark

GC18-26849J

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2018-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Mezinárodní projekty

- whole funder (2018-01-01 - 2020-12-31)

Results

EBNER, M; OMASTA, M.; LOHNER, T; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; MICHAELIS, K.; HOHN, R-B.; STAHL, K. Local Effects in EHL Contacts with Oil-Impregnated Sintered Materials. Lubricants, 2018, vol. 7, no. 1, p. 1-21. ISSN: 2075-4442.
Detail

KŘUPKA, J.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Lubrication of rolling - sliding polymer contacts. In Engineering Mechanics 2019. Engineering Mechanics 2018. First edition. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, Prague, 2019. p. 219-222. ISBN: 978-80-87012-71-0. ISSN: 1805-8256.
Detail

ZAPLETAL, T.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Dynamic friction measurement of EHL contact with artificial roughness. ECOTRIB 2019, 7th European Conference on Tribology. The Austrian Tribology Society, 2019. p. 34-34. ISBN: 978-3-901657-60-3.
Detail