Project detail

Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2020

On the project

Předkládaný projekt je zaměřen na systematickou studii vlivu krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport elektrického náboje na rozhraní elektroda/elektrolyt z hlediska fyzikálních a funkčních vlastností elektrochemických senzorů plynu. Hlavní přínos a originalita projektu spočívá v analýze a vyhodnocení fluktuace transportu elektrického náboje přes různou morfologií rozhraní elektroda/elektrolyt, a to vedle klasických metod. Stochastický proces se totiž stává dominantní charakteristikou každého elektrochemického systému, jak je zmenšován rozměr jeho aktivního rozhraní. Cílem projektu není potlačit proudové fluktuace senzoru vznikající vystavení senzoru okolnímu chemickému prostředí, ale využít další informace o chemických procesech probíhajících na rozhraní elektroda/elektrolyt ke zlepšené selektivitě a citlivosti elektrochemického senzoru.

Description in English
The proposal focuses on a systematic investigation of the effect of polymer electrolyte crystallinity and carbon electrode morphology on charge transport and its fluctuations in electrochemical gas sensors from the perspective of physical and functional properties of selected gas sensors. Main contribution and originality of the project consist in analysis and evaluation of fluctuations of charge transport through electrode/electrolyte interfaces of various morphologies besides evaluation based on classical approaches. Stochastic behavior becomes dominant characteristic of electrochemical systems as the size of its active interfaces reduces. Thus, project goal is not to suppress the current fluctuations originating from chemical environment, but is to gain additional information about chemical processes being involved at electrode/electrolyte interface to enhance sensitivity and selectivity of sensor.

Keywords
proudové fluktuace; transport elektrického náboje; stochastické procesy; krystalinita; morfologie; pevný elektrolyt

Key words in English
current fluctuation; transport of electric charge; stochastic processes; crystallinity; morphology; solid electrolyte

Mark

GA18-19104S

Default language

Czech

People responsible

Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2020-12-31)
Majzner Jiří, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2020-12-31)
Sedláková Vlasta, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2020-12-31)

Units

Department of Physics
- (2017-03-30 - not assigned)
division-FYZ-SIX
- (2018-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2018-01-22 - 2022-12-21)

Results

SEDLÁK, P.; KUBERSKÝ, P.; MÍVALT, F. Effect of various flow rate on current fluctuations of amperometric gas sensors. Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, vol. 283, no. 1, p. 321-328. ISSN: 0925-4005.
Detail

MÍVALT, F.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; KUBERSKÝ, P.; SMULKO, J.; SEDLÁK, P. Effect of analyte flow on the voltage fluctuations of gas chemiresistors. Book of Abstracts - 8th International Conference on Unsolved Problems on Noise. Gdansk: 2018. p. 134-135.
Detail

SEDLÁK, P.; KUBERSKÝ, P. The Effect of the Orientation Towards Analyte Flow on Electrochemical Sensor Performance and Current Fluctuations. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 4, p. 1-17. ISSN: 1424-8220.
Detail