Project detail

Pokročilé metody optimalizace návrhu stavebních prvků

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2017

On the project

V projektu bude využito návrhu a implementace pokročilých metod matematického programování pro řešení optimálního návrhu stavebních prvků v různých stupních složitosti a numerické aproximace. Význam použití zmíněných metod je dán velikostí a komplexností úloh optimálního návrhu, které jsou navíc při zahrnutí pravděpodobnostních podmínek na požadovanou spolehlivost pro běžné optimalizační metody příliš výpočetně náročné.

Mark

FAST/FSI-J-17-4753

Default language

Czech

People responsible

Venclovský Jakub, Ing.
- principal person responsible (2017-01-01 - 2017-12-31)
Hrdina Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)
Kokrda Lukáš, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)
Navrátilová Barbora, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)
Popela Pavel, RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Institute of Mathematics
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stochastická optimalizace železobetonových prvků pomocí heuristického algoritmu. In 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stochastic optimization of a reinforced concrete elements using heuristic algorithm. In 24th Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 262-269. ISSN: 1662-9779.
Detail

WEIGHTED MULTILATERATION IN VOLUMETRY OF CNC MACHINE TOOLS. In Recent Advances in Soft Computing. Mendel Journal series. 2018. p. 290-298. ISBN: 978-3-319-97887-1. ISSN: 1803-3814.
Detail

VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stochastic optimization of reinforced concrete elements’ design. In 2018 International Joint Conference on Materials Science and Mechanical Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Hong Kong: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

KOKRDA, L.; VENCLOVSKÝ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. The Modified Optimum Reliable Beam Design Problem Solved by Penalty Approach.
Detail

VENCLOVSKÝ, J. Heuristický algoritmus pro stochastickou optimalizaci návrhu železobetonového prvku. In Juniorstav 2018: sborník příspěvků. Brno: 2018. s. 460-467. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail