Project detail

Únava vnitřních kompozitních výztuží při vysokocyklickém namáhání a jejich soudržnost s betonem

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2017

On the project

Stanovení vlivu cyklického namáhání na životnost konkrétního typu kompozitní výztuže do betonu a určení vlivu některých parametrů zkoušek. Vytvoření S-N křivek a kalibrace modelů pro určení změn tuhosti při cyklickém namáhání. Dále stanovení vlivu cyklického namáhání na soudržnost kompozitních výztuží s betonem na základě nosníkových zkoušek. Porovnání napětí v soudržnosti při jednoduchých pull-out testech a při nosníkových zkouškách.

Mark

FAST-J-17-4555

Default language

Czech

People responsible

Januš Ondřej, Ing.
- principal person responsible (2017-01-01 - 2017-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

JANUŠ, O. Únavové chování FRP výztuží. In Juniorstav 2017, 19. odborná konference doktorského studia. Brno: 2017. s. 79-79. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Soudržnost FRP výztuží s betonem. In Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv směru působícího zatížení na únosnost FRP prutu. In Juniorstav 2018, 20. odborná konference doktorského studia. 2018. s. 390-396. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V. Influence of Alkalinity and Ambient Temperature on Long-Term Properties of GFRP Reinforcement. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 213-218. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování betonových prvků vyztužených kompozitní výztuží – návrh na ohyb. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 54-59. ISSN: 1213-3116.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Bond behavior of FRP bars in concrete. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 3-8. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1012-0394.
Detail

GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 2, s. 50-55. ISSN: 1213-3116.
Detail