Project detail

Vývoj nové technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2017

On the project

Podstatou projektu je výzkum a vývoj unikátní technologie umožňující využití zemin z výkopových prací ve formě samozhutnitelných zálivek. Snahou projektu bude využitelnost co největšího množství druhů zemin, které svými vlastnosti neodpovídají technologických požadavkům pro jejich zpětné použití v konstrukcích a díky čemuž často končí na skládkách. Proces úpravy zemin bude zaměřen nejprve na stabilizaci zemin a následně na jejich ztekucením pomocí vhodných pojiv, ztekucujících a plastifikačních přísad.

Keywords
Zemina, ztekucení, vápno, cement, ztekucující/plastifikační přísady

Mark

FAST-J-17-4744

Default language

Czech

People responsible

Michalčíková Magdaléna, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2017-01-01 - 2017-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv popílku a přísad na stabilizaci a ztekucení zemin. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 77-86. ISBN: 978-80-214-5498-9.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M. Zpětné využití zemin z výkopových prací ve stabilizované a ztekucené formě. In JUNIORSTAV 2018, Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 928-933. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s přídavkem popílků. TZB-info, 2017, roč. 04.09.2017, č. 2017, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Úprava zemin pro jejich zpětné použití ve ztekucené formě. In CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017. s. 172-177. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail