Project detail

Unikátní bednící systém s ochrannou protikorozní funkcí

Duration: 01.07.2017 — 30.06.2021

On the project

Inovativní přístup při řešení problému spočívá v aplikaci vybraného inhibitoru koroze, který bude aplikován v rámci výstavby do bednícího systému (prvku ztraceného bednění) a z něj následně do vlastní železobetonové konstrukce, čímž se prodlouží její životnost.

Keywords
koroze, inhibitor, bednění,

Key words in English
corrosion, inhibitor, formwork

Mark

FV20530

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2017-07-01 - 2021-06-30)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-11-22 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- part funder