Project detail

Rotterdam, Umea and Glasgow: generating exemplar districts in sustainable energy deployment

Duration: 01.10.2016 — 30.09.2021

On the project

The RUGGEDISED project will create urban spaces powered by secure, affordable and clean energy, smart electro-mobility, smart tools and services. The overall aims are: 1. Improving the quality of life of the citizens, by offering the citizens a clean, safe, attractive, inclusive and affordable living environment. 2. Reducing the environmental impacts of activities, by achieving a significant reduction of CO2 emissions, a major increase in the investment and usage of RES and an increase in the deployment of electric vehicles. 3. Creating a stimulating environment for sustainable economic development, by generating more sustainable jobs, stimulating community involvement in smart solutions and to boost start-up and existing companies to exploit the opportunities of the green digital economy and Internet of Things. To achieve the aims, a key innovation challenge in all three lighthouse cities of RUGGEDISED is to arrange successful combinations of integrated smart solutions for energy and e-mobility (enabled by ICT platforms and open data protocols) and business models with the right incentives for stakeholders to invest and participate in a smart society. Specific challenges relevant for the lighthouse cities are: - to manage peak load variation in thermal and electrical energy supply and demand; - to develop appropriate cooperation structures and business models for exchange of energy; - to develop Smart City (open) data platforms and energy management systems RUGGEDISED has derived 10 specific objectives and planned 32 smart solutions to meet the challenges. The development of solutions in the lighthouse cities is not the primary goal of the project, but a necessary means to find the right incentives and to create validated business cases to enable large scale deployment and replication of solutions. Three follower cities Brno, Parma and Gdansk have selected 27 smart follower solutions to follow the lighthouse cities and to prepare for implementation in the future.

Description in Czech
Projekt RUGGEDISED vytvoří městské části zásobované bezpečnou, cenově dostupnou a čistou energií, části chytré elektro-mobility, chytrých nástrojů a služeb. Celkovými cíli jsou 1. Zlepšení kvality života obyvatel zajištěním čistého, bezpečného, přitažlivého a cenově dostupného prostředí. 2. Snížení dopadu aktivit na životní prostředí redukcí emisí CO2, zvýšením investic do zdrojů obnovitelné energie a zvýšením využití elektrických dopravních prostředků. 3. Vytvoření stimulujícího prostředí udržitelného ekonomického rozvoje vytvářením udržitelných pracovních míst, podporou rozvoje chytrých řešení a motivací jak etablovaných tak start-up firem k aktivitám zelené digitální ekonomiky a internetu věcí. Cíle bude dosaženo klíčovými inovacemi ve vzorových městech – kombinací integrovaných chytrých řešení pro energetiku a mobilitu a obchodním modelem podněcujícím investory k aktivní účasti v chytré společnosti. Klíčové inovace nejsou primárním cílem projektu, ale nutnou podmínkou k vytvoření vhodných podnětů a obchodních modelů, které umožní replikaci řešení v širším měřítku. Podněty a modely budou implementovány v následovnických městech, jimiž jsou Brno, Parma a Gdaňsk.

Keywords
Smart city, sustainable energy, clean transport.

Key words in Czech
Chytré město, udržitelná energetika, chytrá doprava.

Default language

English

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2016-10-03 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2016-10-01 - 2021-09-30)
division-REL-SIX
- (2016-10-03 - not assigned)

Funding resources

Evropská unie - Horizon 2020
- whole funder

Results

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; BURGET, R. Case study: Electrical Grid and E-Mobility. 2018. s. 1-18.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; BURGET, R. Case-study: ICT and Security. 2018. s. 1-30.
Detail