Project detail

Inovace technických předmětů BSP - restart

Duration: 01.05.2016 — 31.12.2016

On the project

Od roku 2012 je postupně na FA realizován nově akreditovaný bakalářský studijní program a paralelně reakreditovaný magisterský studijní program. V akademickém roce 2015/16 dochází k plnému nástupu 4 - letého bakalářského reakreditovaného programu. Fyzickým prověřením nastaveného programu je tak možné bilancovat a nastavit nutné korekce v redukovaném studijním programu. Ve vazbě na tato prověření jde o zkvalitnění výukového procesu podporou e-elearningových kurzů na US se zohledněním nezbytných změn obsahové náplně - nutnost odstranění duplicit, zpětného zařazení nauky o materiálech (přesun z nelogického umístění v současném magisterském stupni).

Description in English
Since 2012, gradually realized FA newly accredited bachelor's degree program in parallel and re-accredited master's degree program. In the academic year 2015/16 leads to the onset of full 4 - year bachelor program reakreditovaného. Physically examining a set program, it is possible to balance and adjust the necessary corrections in the reduced program. In relation to the verification in terms of improving the educational process by promoting e-eLearning courses on the US taking into account the necessary changes to the content - the need to remove duplicates, re-classification of materials science (illogical move from the current location in the master's degree).

Keywords
pozemní stavitelství, matematika, deskriptivní geometrie

Key words in English
structural engineering, mathematics, descriptive geometry

Mark

RP_VS/2016/3

Default language

Czech

People responsible

Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Engineering
- (2016-05-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder (2016-06-01 - 2016-12-31)

Results

PETŘÍČKOVÁ, M.; JOJA, M. Interpretace tradičních strukturálních principů v soudobé architektuře. In 8 th Architecture in Perspective 2016. Ostrava: 2016. s. 217-220. ISBN: 978-80-248-3940-0.
Detail