Project detail

Management spolehlivosti a životnosti stavebních konstrukcí v jaderné energetice

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019

Mark

TH02020781

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2017-01-01 - 2019-12-31)
Junek Lubomír, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2000-01-01 - 2018-10-25)
Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2017-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- whole funder (2017-01-01 - 2019-12-31)

Results

ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J.; JUNEK, L. Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 620-627. ISBN: 978-80-214-5708-9.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J.; JUNEK, L. Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik. Soudní inženýrství, 2019, roč. 30, č. 3, s. 46-50. ISSN: 1211-443X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; JUNEK, L.; JUNEK, L.; KLAŠKA, P.; ŠŤÁSTNÁ, K.: Metodika komplexního hodnocení spolehlivosti a životnosti významných stavebních konstrukcí v jaderné energetice.; Metodika komplexního hodnocení spolehlivosti a životnosti významných stavebních konstrukcí v jaderné energetice. Ústav betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, ÚAM Brno, s.r.o. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail