Project detail

Progresivní montované kompozitní konstrukce z pultrudovaných profilů

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2020

Mark

TH02020548

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2017-01-01 - 2020-12-31)

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-15 - 2018-10-25)
Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2017-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- whole funder (2017-01-01 - 2020-12-31)

Results

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. SPACE 2019. first. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 27-27. ISBN: 978-80-553-3413-4.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv štíhlosti sloupu na účinnost zesílení ovinutím FRP tkaninou. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, 2017. s. 173-178.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Systém spřažení L1; Systém spřažení mezi kompozitním pultrudovaným profilem a betonovou nebo hybridní deskou. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Kompozity, a.s. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
Detail

PROKEŠ, J.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: Kombinobaný styk NKL; Kombinovaný šroubovaný a lepený spoj kompozitních pultrudovaných prvků. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Kompozity, a.s. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
Detail