Project detail

Navrhování betonových konstrukcí pomocí stochastické optimalizace

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2016

On the project

V současnosti je ve stavebním inženýrství věnována vysoká pozornost inovativním přístupům v navrhování staveb. Těmito přístupy se rozumí matematické modelování budoucí stavby za účelem optimalizace nákladů na její výstavbu a údržbu. Rozlišujeme pak modely deterministické a stochastické (respektive bez a s pravděpodobnostním charakterem vstupních veličin). Cílem projektu je využít existujícího deterministického modelu k vývoji modelu stochastického.

Mark

FAST-J-16-3755

Default language

Czech

People responsible

Venclovský Jakub, Ing.
- principal person responsible (2016-01-01 - 2016-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2016-01-01 - 2016-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

VENCLOVSKÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., LANÍKOVÁ, I., KOKRDA, L., HOŠEK, J. Concrete Design via Stochastic Programming. Kybernetika, ISSN: 0023-5954.
Detail

VENCLOVSKÝ, J. Stochastická optimalizace železobetonového průřezu. In 19. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail