Project detail

VÝVOJ NOVÝCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH VLÁKEN Z VÝROBY HYDROIZOLACÍ

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2016

On the project

Cílem projektu je nalézt využití odpadních polymerních vláken PES, vznikajících při výrobě hydroizolačních pásů, ve stavebnictví. Výsledkem bude návrh technologie zpracování, včetně stanovení optimálního množství odpadních vláken PES do nového stavebního materiálu. Tento nový kompozitní materiál bude na cementové, popř. polymerní bází. Rozměry a tvar finálního výrobku se budou odvíjet především od oblasti aplikace. V současnosti nejsou na trhu stavební materiály vyrobené z odpadních PES vláken, a proto je navrhovaný projekt jedinečný.

Mark

FAST-J-16-3286

Default language

Czech

People responsible

Dvořáková Michaela, Ing. et Ing.
- principal person responsible (2016-01-01 - 2016-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2016-01-01 - 2016-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P. Devlopment of Organic and Biodegradable Insulating Material for ETICS. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. p. 81-87. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 224-230.
Detail