Project detail

Samozhutnitelné zálivky jako zpětná forma využití zemin

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2016

On the project

V současné době se zemní práce provádějí ukládáním sypkých zemin a jejich následným hutněním. Méně vhodné zeminy jsou pak často odváženy na skládky. Z hlediska technologie provádění je průřezu výkopu a obecně charakteru rozměru stavby nutné přizpůsobit pohyb obsluhy a hutníci zařízení. Takto používaná technologie neumožňuje vyplnění celého prostoru pro obalení uložených instalací. Technologie využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek by mohla výrazně zefektivnit celý proces zemních prací s vyloučením hutnění.

Keywords
Zemina, stabilizace, cement, vápno, ztekucení

Key words in English
Soil, stabilization, cement, lime, liquefaction

Mark

FAST-J-16-2974

Default language

Czech

People responsible

Michalčíková Magdaléna, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2016-01-01 - 2016-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2016-01-01 - 2016-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Možnost úpravy zemin z výkopových prací. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv přísad na zeminy a jejich recyklace. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Zpětné využití zemin ve stabilizované formě. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail