Project detail

Redukce bezpečnostních hrozeb v optických sítích

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2020 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Česká republika se zavázala v rámci EU (Evropské Unie) výstavbou sítě nové generace. Do roku 2020 je plánováno zajištění širokopásmového datového přenosu založeného na NGN (Next Generation Network) sítích za účelem zvýšení hospodářského růstu. Proto lze předpokládat, že takováto výstavba bude v široké míře zastoupena rozvojem optických infrastruktur. Proto nesmí být opomíjena bezpečnost optických sítích, jenž budou tvořit drtivou většinu nových infrastruktur.

Description in English
The Czech Republic has committed itself within the EU (European Union) to construct new generation networks. It is planned to ensure broadband data transmission based on NGN (Next Generation Network) networks in order to increase economic growth by 2020. Therefore it can be assumed that such a construction will largely represented developing optic infrastructures. Therefore must not be neglected the security of optic networks, which will constitute the majority of new infrastructures.

Keywords
Detekce útoků; xPON; síťová infrastruktura; optické sítě; zabezpečení; kybernetická bezpečnost

Key words in English
Attacks detection; xPON; Network infrastructure; optical networks; security; cyber security

Mark

VI20172020110

Default language

Czech

People responsible

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2017-01-01 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2017-01-01 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2017-01-01 - 2020-12-31)

Results

STASTNY, J; SKORPIL, V. Object Recognition by Means of Early Parser Effective Implementation. In Proc. 40th. Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing. Barcelona: 2017. p. 271-274. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

ŠKORPIL, V.; ČÍKA, P.; MOJŽIŠ, Ľ. Comparison of Switch Controlling Alternatives. In Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). Peterburg: Spring (PIERS), 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
Detail

HORVÁTH, T.; JURČÍK, M.; OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V. GPON Analyzer – Frame Parser Module. In 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Řecko, Athény: IEEE, 2018. p. 47-51. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V.; DEJDAR, P. Návrh databáze pro ukládání GPON rámců. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

JURČÍK, M.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V. Software manuál - GPON Parser verze 1.0. 2018.
Detail

HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V. Application for GPON Frame Analysis. Electronics (MDPI), 2019, vol. 8, no. 6, p. 1-11. ISSN: 2079-9292.
Detail

ŠKORPIL, V; OUJEZSKÝ, V.; PÁLENÍK, L. Internet of Things Security Overview and Practical Demonstration. In 2018 10th International Conference on Ultra Modern Telecommunications and Control systems and Workshops (ICUMT). Moskva: 2018. p. 186-192. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; JURČÍK, M.; ŠKORPIL, V. Výzkumná roční zpráva k projektu "Redukce bezpečnostních hrozeb v optických sítích". 2018.
Detail

SIKORA, P.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V. Efficiency Tests of DBA Algorithms in XG-PON. Electronics (MDPI), 2019, vol. 8, no. 7, p. 1-17. ISSN: 2079-9292.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; JURČÍK, M.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M.; KVÁŠ, M. FPGA Network Card and System for GPON Frames Analysis at Optical Layer. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapest, Hungary: IEEE, 2019. p. 19-23. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M. GPON Parser for Database Analysis. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapešť, Maďarsko: IEEE, 2019. p. 347-350. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

JURÁNEK, L.; ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Effectect of Low-pass Filters as a Shi-Tomas Corner Detector´s Window Functions. In 2018 41th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Greece, Athens: IEEE, 2018. p. 623-626. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail