Project detail

eFEKTivní vzdělání pro nadané studenty na perFEKTní fakultě

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2016

On the project

Projekt si klade za cíl podpořit zvýšení zájmu o technické, hlavně elektrotechnické vzdělávání a obory se zaměřením na středoškolské studenty i žáky základních škol. Cílem je předání základních znalostí z oblasti elektroniky, elektrotechniky a příbuzných oborů účastníkům aktivit, které Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (FEKT) realizuje již řadu let tak, aby byli motivováni ke studiu techniky na SŠ resp. FEKT a měli dobré odborné předpoklady pro studium na fakultě.

Description in English
The project aims to support an increase in interest in technology , especially electrical engineering with a focus on secondary students and primary school pupils. The aim is to transfer knowledge from basic electronics, electrical engineering and related fields of activities to participants , by Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT (FEEC) has been implementing a number of years so that they are motivated to study engineering at SS respectively. Faculty and had good expertise to study at the faculty.

Keywords
talentovaní studenti, podpora, elektrotechnické vzdělávání

Key words in English
talented student, support, electrical engineering

Mark

PS18601001

Default language

Czech

People responsible

Háze Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2016-01-01 - 2016-12-31)
Katovský Karel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2016-01-01 - 2016-12-31)

Units

Department of Microelectronics
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Program podpory výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávámí, mládeže a sportu
- whole funder (2016-01-01 - 2016-12-31)