Project detail

Možnosti zpracování odpadní PES cupaniny a dalšího technologického odpadu

Duration: 20.04.2015 — 31.12.2017

Mark

TH01030054

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2015-04-20 - not assigned)
Černý Vít, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2015-04-20 - 2017-12-31)
Dvořáková Michaela, Ing. et Ing.
- fellow researcher (2015-04-20 - 2017-12-31)
Hodná Jana, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2015-04-20 - 2017-12-31)
Melichar Jindřich, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2015-04-20 - 2017-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2015-04-20 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- whole funder (2015-04-20 - not assigned)

Results

ČERNÝ, V.; TUPÝ, M. Pilotní zkoušky využitelnosti PES cupaniny v pěnobetonu. In Sborník konference Maltoviny 2015. Prosinec 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 34-38. ISBN: 978-80-214-5294-7.
Detail

DROCHYTKA, R.; MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M.; NOVÁK, J.; TUPÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Fatra a.s., Napajedla, CZ: Termoizolační deska na cementové bázi. 31328, užitný vzor. (2017)
Detail