Project detail

Workshop navrhovania a realizácie skladaných štruktúr v architektúre

Duration: 01.06.2015 — 31.12.2015

On the project

Intenzívny kurz pre študentov predmetu Ateliér a voliteľný predmet KOV nadväzuje na naše predchádzajúce aktivity na poli skladaných "origami" štruktúr. Jeho cieľom je sprostredkovať študentom empirickú skúsenosť s používaním návrhových a realizačných metód lomenicového pavilónu. Tieto skúsenosti využijú hneď v zimnom semestri akademického roku 2015/2016 pri návrhu skladanej architektúry a dizajnu v spomínaných predmetoch.

Description in English
Intensive course for students enrolled in the Studio and elective class KOV builds on our previous activities in the field folded "origami" structures. Its aim is to provide students with experience using the empirical design and realization of a temporary folded plate pavilion. These experiences will be used during the winter semester of the academic year 2015/2016 in the design of the folding architecture and design in the mentioned subjects.

Keywords
skladané štruktúry, origami, výstavníctvo, architektúra, workshop, lomenice

Key words in English
folded structure, origami, exhibition, architecture, workshop, folded plate structures

Mark

RP_VS/2015/11

Default language

Czech

People responsible

Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- principal person responsible (2015-06-01 - 2015-12-31)
Novák Jakub, Ing. arch.
- fellow researcher (2015-06-01 - 2015-12-31)

Units

Department of Theory
- (2015-06-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder (2015-06-01 - 2015-12-31)

Results

NOVÁK, J. Origloo - Bringing Human-Scale Origamic Structures, Design, and Fabrication to the Architectural Masses. St. Anne´s College, University of Oxford, Oxford, United Kingdom.
Detail

PALACKÝ, J.; NOVÁK, J.; SAARINEN, S.; Vysoké učení technické v Brně: Skládaný interiérový pavilon. 30220, užitný vzor. (2016)
Detail

PALACKÝ, J.; NOVÁK, J.; SAARINEN, S.; Vysoké učení technické v Brně: Výstavní pavilón. 37016, průmyslový vzor. (2017)
Detail

NOVÁK, J.: Life Space; Life Space. Dočasná instalace ve městě Lucca v Itálii.. URL: http://kubonovak.com/portfolio-all/life-space-for-the-lucca-biennale-2018/. (socha)
Detail

PALACKÝ, J.; NOVÁK, J.; SAARINEN, S.: Foldable Pavilion ORIgloo 2015; Skládaný interiérový pavilon ORIgloo. Ústav prostorové tvorby Fakulty architektury VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

NOVÁK, J.; PALACKÝ, J.: Folded structures worskshop. Brno (12.10.2015)
Detail