Project detail

Digitální databáze strukturálních modelů

Duration: 01.06.2015 — 31.12.2015

On the project

Pedagogické projekty předmětu Základy architektury a bezprostředně navazující Základy architektonického navrhování postihují postupnou přeměnu studenta z prostého konzumenta poznání v přímého účastníka tvorby. Smyslem a cílem projektu je teoreticky seznámit studenta se základními pojmy architektury a architektonického tvůrčího procesu ve vazbách na spolupůsobící obory. Na samém počátku architektonického vzdělávání staví studenti modely světových architektonických děl s cílem proniknout do prostorové a hmotové podstaty stavby. Model je uměleckým přepisem nosné struktury, jejího prostorového uspořádání a výtvarných prostředků, které charakterizují dotčenou etapu vývoje architektury. Teoretická znalost a praktická dovednost ve smyslu zvládnutí dané problematiky pro vlastní architektonickou tvorbu je komplexním vyváženým celkem.

Description in English
The sense and target of project is get to know students with basical therms of architecture in context and connection of collaborate branches. At the biginning of architectural education students build models of world´s architectural models with target get throw into material nature and space of structure. Model is arts transcription of load - bearing construction. Theoretical knowledge and practise skill is complex balancsed unit for architectural design.

Keywords
struktura , architektura, modely, navrhování

Key words in English
structure, models, architecture, design

Mark

RP_VS/2015/5

Default language

Czech

People responsible

Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Engineering
- (2016-01-05 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder (2015-06-01 - 2015-12-31)

Results

PETŘÍČKOVÁ, M.; DRÁPAL, J. Tradiční strukturální modely a 3D modelování. In 7th Architecture in Perspektive 2015. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 78-80. ISBN: 978-80-248-3802-1.
Detail