Project detail

Přípravné kurzy k talentovým zkouškám

Duration: 01.06.2015 — 31.12.2015

On the project

Cílem projektu je založení a propagace přípravných kurzů k talentovým zkouškám. Dalším cílem je vytvoření sítě partnerských středních škol, které by kurzy svým studentům propagovaly a současně se zapojovaly do dalších rozvojových projektů, animačních programů FA VUT apod.

Description in English
The aim of the project is the establishment and promotion of preparatory courses for talent examinations. Another goal is to create a network of partner secondary schools to their students courses simultaneously promote and engage in other development projects, animation programs, etc.

Keywords
přípravný kurz, talentová zkouška, uchazeči, střední školy

Mark

RP_VS/2015/2

Default language

Czech

People responsible

Kratochvíl Jan, Ing. arch. - principal person responsible

Units

Department of Drawing
- (2016-02-11 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder (2015-06-01 - 2015-12-31)