Project detail

Studium metod dispergace nanočástic, stanovení podmínek zamezení jejich opětovného shlukování pro aplikaci v cementových kompozitech

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2017

On the project

Projekt bude zaměřen zejména na: 1. Studium dispergace nanočástic (zejména uhlíkových nanotrubic - CNTs) orientované na stanovení vlivu způsobu a parametrů dispergace a identifikace kvality disperze a definování účinné metody dispergace ve vodním prostředí. 2. Příprava cementových kompozitů s nanočásticemi (zejména CNTs) a studium vlivu koncentrace a typu nanočástic na strukturu, fyzikálně-mechanické vlastnosti a odolnost těchto cementových kompozitů vůči agresivním prostředím. 3. Studium odolnosti cementových kompozitů s nanočásticemi (zejména CNTs) vůči působení kontinuálních a pulsujících vodních paprsků.

Description in English
The project will be focused mainly to: 1. Study of dispersion of nanoparticles (especially carbon nanotubes - CNTs) oriented at the determination of the influence of the method and parameters of the dispersion and identification of the quality of the dispersion and determination of the efficient dispersion method in aqueous environment. 2. Preparation of cement composites with nanoparticles (especially CNTs) and studying of the influence of the concentration and type of nanoparticles on structure, physical-mechanical properties, and resistance of the cement composites to aggressive environments 3. Study of the resistance of cement composites with nanoparticles (especially CNTs) to the action of continuous and pulsating water jets

Keywords
Nanočástice; Uhlíkové nanotrubičky; Proces rozptýlení CNTs; Cementový kompozit; Fyzikálně-mechanické vlastnosti

Key words in English
Nanoparticles; Carbon nano tubes; Cementitous composite, Process of dispersion of CNTs; Physical-mechanical properties

Mark

GA15-23219S

Default language

Czech

People responsible

Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2015-04-08 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2015-01-01 - 2017-12-31)

Results

LABAJ, M.; HELA, R.; JAROLÍM, T. Nanočástice v materiálech na bázi cementu. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 62-66. ISSN: 1213-3116.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Rebound Hammer Tests of High-Strength Concrete: Effects of Internal Stress and the Shape of the Impact Area of the Test Specimens on the Measurement Results. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, vol. 63, no. 1, p. 215-221. ISSN: 0553-6626.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2016, vol. 52, no. 1, p. 44-52. ISSN: 1061-8309.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer. Defektoskopiya, 2016, vol. 2016, no. 01, p. 55-66. ISSN: 0130-3082.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer. Defektoskopiya, 2016, vol. 2016, no. 01, p. 55-66. ISSN: 0130-3082.
Detail

JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; HELA, R. Carbon nanotubes reinforced cement pastes – influence on mechanical properties and microstructure. Ostrava: 2015. p. 1-12.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Исследование возможности тестирования эффективности фотокатализа TiO2 в бетоне*. Stroitel'nye Materialy, 2015, roč. 722, č. 2, s. 77-81. ISSN: 0585-430X.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; MIKULICA, K. Properties of concrete with partial replacement of natural aggregate by recycled concrete aggregates from precast production. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 151, p. 360-367. ISSN: 1877-7058.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; MIKULICA, K. Properties of concrete with partial replacement of natural aggregate by recycled concrete aggregates from precast production. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 151, p. 360-367. ISSN: 1877-7058.
Detail

JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R.; MICHNOVÁ, K. Carbon Nanotubes in Cementitious Composites: Dispersion, Implementation, and Influence on Mechanical Characteristics. Advances in Materials Science and Engineering, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1687-8442.
Detail

JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R.; MICHNOVÁ, K. Carbon Nanotubes in Cementitious Composites: Dispersion, Implementation, and Influence on Mechanical Characteristics. Advances in Materials Science and Engineering, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1687-8442.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; THORHALLSSON, E.; WALLEVIK, O.; BODNÁROVÁ, L. INFLUENCE OF POROSITY OF BASALT AGGREGATES ON FIRE RESISTANCE AND FREEZE-THAW DURABILITY OF FIBRE REINFORCED CONCRETE. Eleventh High Performance concrete (11th HPC) and the Second Concrete Innovation Conference (2nd CIC), Tromso,Norway: The Nordic Concrete Federation, 2017.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. High Strength Concrete with Enhanced Properties by Addition of Chopped Basalt Fibres. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. p. 164-170. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. High Strength Concrete with Enhanced Properties by Addition of Chopped Basalt Fibres. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. p. 164-170. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. VLIV POROSITY ČEDIČOVÉHO KAMENIVA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VLÁKNOBETONU. konference Juniorstav 2017, Brno: Brno Vysoké Učení Technické, 2017. s. 1-8.
Detail

KRIVENKO, P.; GUZII, S.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; ZACH, J. Effect of thickness of the intumescent alkali aluminosilicate coating on temperature distribution in reinforced concrete. Journal of Building Engineering, 2016, vol. 8, no. 1, p. 14-19. ISSN: 2352-7102.
Detail

KRIVENKO, P.; GUZII, S.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; ZACH, J. Effect of thickness of the intumescent alkali aluminosilicate coating on temperature distribution in reinforced concrete. Journal of Building Engineering, 2016, vol. 8, no. 1, p. 14-19. ISSN: 2352-7102.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; VÁLEK, J. Behaviour of cement composites with lightweight and heavyweight aggregates at high temperatures. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2017, vol. 61, no. 2 (2017), p. 272-281. ISSN: 0553-6626.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; THORHALLSSON, E. Behaviour of Basalt Fibre Reinforced Concrete Exposed to Elevated Temperatures. Boras, Sweden: 2017. p. 41-49.
Detail

FOLDYNA, V.; FOLDYNA, J.; KLICHOVA, D.; KLICH, J; HLAVACEK, P.; BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T. Effects of Continuous and Pulsating Water Jet on CNT/Concrete Composite. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, 2017, vol. 63, no. 10, p. 583-589. ISSN: 0039-2480.
Detail

SOVOVÁ, K.; MIKULICA, K.; HUBÁČEK, A.; DVOŘÁK, K. Behavior of high strength concrete at high temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publishing, 2018. p. 259-264. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

SOVOVÁ, K.; MIKULICA, K.; HUBÁČEK, A.; DVOŘÁK, K. Behavior of high strength concrete at high temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publishing, 2018. p. 259-264. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; GUZIY, S.; HELA, R.; KRIVENKO, P.; VOYNIUK, G. Nano-structured alkaline aluminosilicate binder by carbonate mineral addition. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 192-197. ISBN: 9783035713480. ISSN: 1662-9779.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; GUZIY, S.; HELA, R.; KRIVENKO, P.; VOYNIUK, G. Nano-structured alkaline aluminosilicate binder by carbonate mineral addition. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 192-197. ISBN: 9783035713480. ISSN: 1662-9779.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; JAROLÍM, T.; HELA, R. Application of water jet technology for concrete repair. MM Science Journal, 2018, vol. june, no. 2018, p. 2385-2389. ISSN: 1803-1269.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; JAROLÍM, T.; HELA, R. Application of water jet technology for concrete repair. MM Science Journal, 2018, vol. june, no. 2018, p. 2385-2389. ISSN: 1803-1269.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; RUNDT, L. Development of Ultra High Performance Concrete and Reactive Powder Concrete with Nanosilica. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 371, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; RUNDT, L. Development of Ultra High Performance Concrete and Reactive Powder Concrete with Nanosilica. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 371, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Rebound Hammer Tests of High-Strength Concrete: Effects of Internal Stress and the Shape of the Impact Area of the Test Specimens on the Measurement Results. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, vol. 63, no. 1, p. 215-221. ISSN: 0553-6626.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2016, vol. 52, no. 1, p. 44-52. ISSN: 1061-8309.
Detail