Project detail

Vývoj senzorů na bázi nanoporézních membrán s řízenou iontovou propustností

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Podstatou řešení předloženého projektu je optimalizace přípravy nanoporézních aluminových membrán z hlediska jejich propustnosti resp. bariérových vlastností. Dosažené výsledky poslouží coby základ pro posouzení aplikačního potenciálu vyvíjených membrán při konstrukci elektrochemických zařízení pro detekci látek v roztocích. Navrhovaný projekt prohloubí již probíhající úzkou spolupráci mezi FEKT VUT a FCH VUT, zároveň navýší konkurenceschopnost zúčastněných pracovišť v oblasti aplikovaného výzkumu senzorických systémů.

Mark

FCH/FEKT-J-15-2663

Default language

Czech

People responsible

Smilek Jiří, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2015-01-01 - 2015-12-31)
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)
Kynclová Hana, Ing.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)
Prášek Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)

Units

Department of Microelectronics
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Materials Research Centre
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

SMILEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Characterization of Nanoporous Membranes with Controlled Permeability. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 133-137. ISSN: 2336-7210.
Detail

KYNCLOVÁ, H.; SMILEK, J.; PRÁŠEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Prepration and Utilization of Alumina Oxide Membranes for Sensor Devices. Materials Science Forum, 2015, vol. 9, no. 851, p. 159-164. ISSN: 0255-5476.
Detail

SMILEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. SPECIFIC PERMEABILITY OF NANOPOROUS ALUMINA MEMBRANES STUDIED BY DIFFUSION CELL TECHNIQUE. In NANOCON 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2015. p. 348-353. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

KYNCLOVÁ, H.; SMILEK, J.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; HUBÁLEK, J. Study of nanoporous alumina membranes by electrochemical method. In Proceedings of abstracts. 1. Ostrava: Tanger, 2015. p. 354-359. ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail