Project detail

Využití vysokopopílkových betonů pro specifické oblasti stavebnictví

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Podstatou projektu je návrh, výroba a testování betonů, které obsahují významné množství popílku jako příměsi, pro použití v konstrukcích se specifickými požadavky na jejich vlastnosti. Důraz bude kladen na vysokou odolnost těchto betonů v oblasti vodohospodářských staveb, pohledových betonů a betonů se zvýšenou požární odolností. Zároveň bude sledována možnost využití různých mikroplniv do těchto typů betonů. Důraz bude kladen na návrh receptur jednotlivých betonů a posouzení jejich vlastností v čerstvém i ztvrdlém stavu.

Mark

FAST-S-15-2714

Default language

Czech

People responsible

Bártová Blanka - fellow researcher
Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dufka Amos, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hájková Iveta, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Jarolím Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Labaj Martin, Ing. - fellow researcher
Mikulica Karel, Ing. - fellow researcher
Novosad Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D. - fellow researcher
Ťažká Lucia, Ing. - fellow researcher
Ťažký Martin, Ing. - fellow researcher
Válek Jaroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hubáček Adam, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOSAD, P. Failure of Concrete at High Temperatures - The Influence of the Type of Cement. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Karel Dvořák, Dominik Gazdič, Iveta Hájková, Radek Magrla. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 190-195. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOSAD, P. Failure of Concrete at High Temperatures - The Influence of the Type of Cement. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Karel Dvořák, Dominik Gazdič, Iveta Hájková, Radek Magrla. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 190-195. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J. Concrete damaged by high temperature – possibilities of treatment with high speed water jet. In Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku Vodní paprsek 2015 – výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava 2015: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. p. 7-12. ISBN: 978-80-86407-56-2.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; NOVÁČEK, J.; HUBÁČEK, A. Plastic Shrinkage of Concrete - Measurement and Method for its Reducing. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Pavel Reiterman. Switzerland: Trans Tech Publivations, 2016. p. 175-178. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. BETONY S VYSOKÝM OBSAHEM POPÍLKU, URČENÉ PRO KONSTRUKCE S VYSOKOU TRVANLIVOSTÍ. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-7.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Concrete with High Content of Fly Ash Intended for Constructions with Long Durability. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 21-27. ISSN: 1662-9779.
Detail

MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A. Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. p. 224-228. ISSN: 0255-5476.
Detail

HUBÁČEK, A.; LABAJ, M.; ŤAŽKÝ, M. Optimization of Concrete with High Volume of Fly Ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 249-254. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
Detail

MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A. Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 224-228. ISSN: 1662-9752.
Detail

HUBÁČEK, A.; ONDRYÁŠOVÁ, V. Research of Fire Resistance of Tunnel Lining Concrete. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 14-20. ISSN: 1662-9779.
Detail

HUBÁČEK, A. Studium požární odolnosti betonů pro tunelová ostění. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-7.
Detail