Project detail

Využitelnost metody LIBS v rámci detekce brzdných stop pneumatik na různých druzích povrchu

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu(LIBS) je metoda schopná detekovat jednotlivé chemické prvky(v případě zařízení rLIBS i mimo chem. laboratoř-v rámci analýzy dopravních nehod tedy přímo na místě DN). V rámci předchozího specifického vysokoškolského výzkumu byla prokázána schopnost rLIBS detekovat opticky nezřetelnou brzdnou stopu pneumatiky na živičném povrchu, pro potvrzení obecné využitelnosti LIBS v oblasti detekce nezřetelných stop jsou nutné další série měření na různých površích, jejichž provedení je cílem tohoto projektu.

Mark

ÚSI-J-15-2821

Default language

Czech

People responsible

Belák Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kuře Arnošt, Ing. - fellow researcher
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Svozil Milan, Ing. - fellow researcher
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

PROCHAZKA, D.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; BRADA, M.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; TICOVÁ, B.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; KAISER, J. Detection of visually unrecognizable braking tracks using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, a feasibility study. Spectrochimica Acta Part B, 2016, no. 118, p. 90-97. ISSN: 0584-8547.
Detail

BILÍK, M.; BELÁK, M.; KUŘE, A. Moderní metody detekce nezřetelných stop pneumatik na vozovce. JUFOS 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 25-30. ISBN: 978-80-214-5145-2.
Detail