Project detail

Výzkum a vývoj automatického prediktivního mazacího systému

Duration: 01.01.2015 — 31.05.2018

On the project

Cílem projektu je vyvinout komplexní systém umožňující automatické řízení procesu mazání strojních uzlů na základě monitoringu a diagnostiky těchto uzlů. Tento modulární systém umožňující širokou aplikovatelnost je tvořen prostředky pro monitoring provozních podmínek a diagnostiku počátečních projevů mezních stavů, systémem prediktivního řízení a různými prostředky pro aplikaci maziva. V rámci modularity budou vyvinuty a provozně ověřeny prototypy pro vybrané typové aplikace. Dosažení výsledků je umožněno kombinací experimentálního vývoje a výzkumu v oblasti aplikované tribologie, který je zaměřen na získání poznatků o vztahu provozních podmínek a stavu tribologického uzlu a optimálních parametrech mazání.

Description in English
The aim of the project is to develop a comprehensive system enabling an automatic control of lubrication process based on condition monitoring and diagnosis. The modular system with wide applicability includes condition monitoring and diagnostic instruments, predictive control system and various devices for lubricant application. Within the modularity the system will be developed and tested for selected applications. This project is based on a combination of experimental research and development in applied tribology, which focuses on acquiring of knowledge on the relationship between operating conditions and conditions of tribological node and the optimal lubrication parameters.

Keywords
Mazání-monitoring-diagnostika-prediktivní řízení

Key words in English
Lubrication- Monitoring- Diagnostics- Predictive Control

Mark

TH01011136

Default language

Czech

People responsible

Vašíček Michal, Ing.
- principal person responsible (2015-01-01 - 2017-12-31)
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2017-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2015-01-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- part funder (2015-01-01 - 2018-05-31)

Results

OMASTA, M. Soubor výsledků experimentů pro prediktivní řízení. 2016.
Detail

OMASTA, M.; ROSENDORF, P. Rešerše prediktivních systémů tribologických uzlů. 2015.
Detail

VAŠÍČEK, M.; OMASTA, M.; HARTL, M.; Vysoké učení technické v Brně Tribotec, spol. s r.o.: Automatický prediktivní mazací systém. 31977, užitný vzor. (2018)
Detail

OMASTA, M.; SVOBODA, P.; ŠKOVIERA, J.: vibrace; Měřicí řetězec pro vibrodiagnostiku. Laboratoř A3/110 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=351. (funkční vzorek)
Detail

OMASTA, M.; VAŠÍČEK, M.; ROSENDORF, P.: Vibrace HW; Měřicí a řídicí řetězec systému pro prediktivní mazání. Umístěno na zkušebním stanovišti firmy Tribotec, Košuličova 4, 619 00 Brno.. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=363. (prototyp)
Detail

OMASTA, M.; POLIŠČUK, R.: VibroLub; Systém pro prediktivní řízení mazání. Laboratoř tribologie A3/110 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=362. (software)
Detail

SVOBODA, P.; OMASTA, M.: testovací stanice; Stanice pro testování a diagnostiku valivých ložisek. Laboratoř A3/110 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=2315. (funkční vzorek)
Detail