Project detail

Modulární systém pro komplexní monitoring a management v DC a hybridních AC/DC chytrých sítích

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2017

On the project

Cílem projektu je vyvinout komplexní řešení pro měření, monitoring a management v DC a smíšených AC/DC sítích v podobě robustního modulárního systému, který bude přispívat k jejich rozvoji. Záměrem je do modulárního systému integrovat funkci elektroměru, analyzátoru a monitoru kvality elektrické energie a napětí pro AC/DC systémy, podporovat měření dalších procesních veličin a zahrnout prostředky pro řízení a kontrolu lokálních i systémových procesů souvisejících s provozem uvedených sítí. V přímé souvislosti s cílem projektu bude vývoj modulárního systému s koncepcí modularity na úrovni HW, FW i SW implementovat poznatky aplikovaného výzkumu v oblasti měření a analýzy DC signálů.

Description in English
Aim of the project is to develop a complex solution providing measurement, monitoring and management in DC and hybrid AC/DC power grids in a form of a robust modular device contributing to the grids development. The Intention is to cover features and functionality of an electricity meter, analyzer and monitor of power and voltage quality in AC/DC systems, to support measurement of other process variables and to integrate resources for controlling and management of local and system processes related to the operation of those power systems. In context of the project aim, the development of the modular device furthering modularity on HW, FW and also SW level will implement results of applied research in field of DC signals measurement, processing and analysis.

Keywords
Stejnosměrný výkonový systém; DC síť; hybridní AC/DC síť; chytrá síť; měření v DC síti; kvalita elektrické energie; kvalita napětí; řízení výkonu; měřící přístroj; elektroměr; analyzátor; monitor; modulární systém

Key words in English
Direct current power system; DC grid; hybrid AC/DC grid; smart grid; DC system metering; power quality; voltage quality; power management; meter; electricity meter; analyzer, monitor; modular system

Mark

TH01020327

Default language

Czech

People responsible

Kukačka Leoš, Ing. - fellow researcher
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drápela Jiří, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2015-01-01 - 2017-12-31)
division-EEN-CVVOZE
- (2015-02-20 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder (2015-01-01 - 2017-12-31)

Results

DRÁPELA, J.; KRAUS, J.; TOMAN, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 - TH01020327. Liberec, Česká republika: 2016. s. 1-17.
Detail

DRÁPELA, J.; KOVAL, F.; TOPOLÁNEK, D.; KRAUS, J. Protokoly funkčních testů modulárního měřícího systému. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, CVVOZE, 2017. s. 1-108.
Detail

KRAUS, J.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.: ENVIS v1.8; SW pro modulární měřící systém ENVIS v1.8. KMB systems, s.r.o. Dr. Milady Horákové 559, 46006 Liberec, Česká republika. URL: http://www.kmb.cz/index.php/cs/novinky/th01020327-ac-dc. (software)
Detail