Project detail

Brněnská architektura od roku 1918 po současnost

Duration: 25.04.2014 — 31.12.2014

On the project

Přehled brněnské moderní architektury od založení Československa a průvodce

Description in English
An Outline of Brno Modern Architecture since the foundation of Czechoslovakia and guide

Keywords
Brno Moderní architektura Průvodce

Key words in English
Brno Modern Architecture Guide

Mark

IRP 2/2014

Default language

Czech

People responsible

Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
- principal person responsible (2014-04-25 - 2014-12-31)
Vrabelová Renata, Ing. arch., Ph.D.
- fellow researcher (2014-04-25 - 2014-12-31)

Units

Department of Theory
- (2014-10-16 - 2014-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder (2014-04-25 - 2014-12-31)

Results

ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brněnská architektura 1918-2008. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. 174 s. ISBN: 978-80-7204-904-2.
Detail

Vrabelová R., Šlapeta V. Brněnská architektura 1918-2008. Brněnská architektura 1918-2008. architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN: 9788072049042.
Detail

ŠLAPETA, V. Adolf Benš (1894-1982) architektonické dílo. Praha: Nadace Charty 77, 2014. 288 s. ISBN: 978-80-260-5727-7.
Detail

ŠLAPETA, V. Ernst Wiesner a Brno. In Vila Münz. 1. Brno: H.R.G., 2014. s. 7-17. ISBN: 978-80-905608-2-6.
Detail