Project detail

Hodnocení znečištění životního prostředí metodami environmentální analýzy a ekotoxikologie

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

Znečištění životního prostředí a jeho negativní dopad na organismy bude hodnocen metodami environmentální analýzy a ekotoxikologickými testy. Pozornost bude věnována eliminaci polutantů ze ŽP a možnosti využití oxidačních procesů pro eliminaci polutantů ze ŽP. Budou ověřovány některé technologie sloužící ke snížení kontaminace i technologie ovlivňující ŽP. Kvantově chemické výpočty umožní studovat termochemické vlastnosti materiálů a budou modifikovány některé separační postupy vhodné pro environmentální analýzu.

Mark

FCH-S-14-2487

Default language

Czech

People responsible

Bartošková Monika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bílková Zuzana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Doležalová Šárka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Doušová Petra, Ing. - fellow researcher
Hejsková Pekárková Marie, Ing. - fellow researcher
Komendová Renata, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Konečná Veronika, Ing. - fellow researcher
Kosárová Hedvika, Ing. - fellow researcher
Kotlík Josef, Ing., CSc. - fellow researcher
Matušková Monika, Ing. - fellow researcher
Mikšík František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Modlitbová Pavlína, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Oborná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Píšťková Veronika, Ing. - fellow researcher
Půčková Helena, RNDr. - fellow researcher
Repková Martina, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Řezáčová Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svobodová Dagmar, Ing. - fellow researcher
Sýkora Richard, Ing. - fellow researcher
Šesták Jozef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štefka Michal, Ing. et Ing. - fellow researcher
Šubrt Michal, Ing. - fellow researcher
Vlčnovská Kotlíková Silvie, PharmDr. Ing. - fellow researcher
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D. - fellow researcher
Židek Michal, Ing. - fellow researcher
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

TESAŘOVÁ, S.; VÁVROVÁ, M.; STOUPALOVÁ, M. Využití mikroextrakce pevnou fází pro stanovení bisfenolů ve vodách. Chemické listy, 2015, roč. 109, č. 7, s. 539-542. ISSN: 0009-2770.
Detail

KOMÁRKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; KRÁLOVÁ, Z.; JÍROVÁ, A.; JÁROVÁ, K. Využití mikroextrakce na tuhou fázi pro stanovení lineárních musk sloučenin. Chemické listy, 2014, roč. 109, č. 8, s. 625-629. ISSN: 0009-2770.
Detail

BUKÁČKOVÁ, M.; VÁVROVÁ, M. Assessment of selected pesticides using gas chromatography/mass spectrometry. EUROPEAN SYMPOSIUM ON ATOMIC SPECTROMETRY ESAS 2014 & 15TH CZECH - SLOVAK SPECTROSCOPIC CONFERENCE. 1. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2014. p. 146-146. ISBN: 978-80-905704-1-2.
Detail

ŠUBRT, M.; VÁVROVÁ, M. Polybrominated diphenyl ethers and polycyclic aromatic hydrocarbons in soils from fireplaces. EUROPEAN SYMPOSIUM ON ATOMIC SPECTROMETRY ESAS 2014 & 15TH CZECH - SLOVAK SPECTROSCOPIC CONFERENCE. Praha: Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2014, 2014. p. 237 ( p.)ISBN: 978-80-905704-1-2.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Stabilizační technologie nebezpečných odpadů s vysokým obsahem rozpustných anorganických solí. Evropská 1692/37 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Technologické postupy zjišťování aktuálního stavu chráněných území a oblastí s vysokou přírodní hodnotou vedoucí k zajištění trvale udržitelného rozvoje těchto lokalit. Evropská 1692/37 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Výzkum a vývoj integrovaného elektrostatického odlučovače TZL k výkonové řadě kotlů 20, 25, 30, 40, 50, 80 a 100 kW. Evropská 1692/37 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Filtrační média na bázi textilních laminátů obsahujících nanovlákennou vrstvu. Evropská 1692/37 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Vývoj tuhého paliva na bázi bioodpadů, jeho certifikace a způsob výroby. Evropská 1692/37 Praha6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Komplexní systém optimalizace oběhu vozidel při svozu tříděného odpadu na základě aktuálních informací o stavu naplnění kontejnerů. Evropská 1692/37 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů. Evropská 1692/37 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

KOTLÍK, J. Vývoj a aplikace nanovláken pro vývoj moderních lékových forem s rychlým uvolňováním. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

KOTLÍK, J. Filtrační média na bázi textilních laminátů obsahujících nanovlákennou vrstvu. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-8.
Detail

KOTLÍK, J. Model pro simulaci resuspenze prachových částic ze zemědělské činnosti. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

KOTLÍK, J. Biologická produkce methanolu z odpadního methanu. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

KOTLÍK, J. Opatření k minimalizaci negativních vlivů plošných a bodových zdrojů N a P v zemědělských povodích: výzkum jejich konstrukce, umístění a účinnosti. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

KOTLÍK, J. Polymerní a nanočásticové technologie pro moderní udržitelné včelařství. Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6: TA ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

ŠESTÁK, J.; KAHLE, V. Constant pressure mode extended simple gradient liquid chromatography system for micro and nano columns. Journal of Chromatography A, 2014, vol. 1350, no. 6, p. 68-71. ISSN: 0021-9673.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; BUKÁČKOVÁ, M.; VÁVROVÁ, M. Pesticides in municipal waste water. 13th IUPAC International Congress of Pesticide Chemistry. Abstracts. 1. San Francisco: American Chemical Society, 2014. p. 21-21.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J. Hmotnostní spektrometrie v zrcadle času. In Sborník - 15. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 1. Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2014. s. 5-8. ISBN: 978-80-905704-2-9.
Detail

ŠESTÁK, J.; KŘENKOVÁ, J.; MORAVCOVÁ, D.; PLANETA, J.; KAHLE, V. ZIC-HILIC MONOLITHIC CAPILLARY COLUMN COUPLED WITH MALDI-MS: A TOOL FOR GLYCAN ANALYSIS. In CECE 2014 - 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 2014. p. 384-386. ISBN: 80-904959-2-3.
Detail

SÝKORA, R.; VÁVROVÁ, M. Využití pasivních vzorkovačů POCIS pro stanovení léčiv ve vodném prostředí. In XXIII. Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2014. s. 59-63. ISBN: 978-80-970034-7-0.
Detail

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Teplonosné kapaliny na bázi glykolů v životním prostředí. In XXIII. VEDECKÉ SYMPÓZIUM - ZBORNÍK - HRÁDOK 2014. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2014. s. 73-77. ISBN: 978-80-970034-7-0.
Detail

HŘIBOVÁ, Š.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. The soil sorption ability and its impact on environmental contamination. Interdisciplinary Toxicology. Bratislava: Slovenská toxikologická spoločnosť, 2014. p. 38-38. ISSN: 1337-6853.
Detail

RYBOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; KUKLETOVÁ, I. Folsomia candida reproduction test: Practical experience. Interdisciplinary Toxicology. Bratislava: Slovenská toxikologická spoločnosť, 2014. p. 73-73. ISSN: 1337-6853.
Detail

ŠKARKOVÁ, P.; DROBNE, D.; VÁVROVÁ, M.; ROMIH, T.; KOS, M. Low toxic potential of gold nanoparticles for a terestrial isopod Porcellio scaber (Isopoda, crustacea). Interdisciplinary Toxicology. Bratislava: Slovenská toxikologická spoločnosť, 2014. p. 75-75. ISSN: 1337-6853.
Detail

KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H.; STRACHOVÁ, M. Vliv fotovoltaických elektráren na krajinný ráz. In XXIII. VEDECKÉ SYMPÓZIUM - ZBORNÍK - HRÁDOK 2014. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2014. s. 83-87. ISBN: 978-80-970034-7-0.
Detail

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Degradation and corrosion inhibitors for heat transfer fluids based on polyols. Book of Abstracts CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material and Life Sciences". Brno (Czech Republic): Masaryk University, 2014. p. 182-182. ISBN: 987-80-210-7159-9.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Atlas EROZE - moderní nástroj pro dimenzování prvků protierozní ochrany. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická agentura ČR,Evropská 1692/37 Praha 6, 2014. s. 1-9.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Využití kořenových čistíren odpadních vod v provozu hotelů. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická agentura ČR,Evropská 1692/37 Praha 6, 2014. s. 1-9.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Recyklace tepla a vody z prádelenských vod. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická agentura ČR,Evropská 1692/37 Praha 6, 2014. s. 1-9.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Nová technologie pro odstraňování a regeneraci zinku z technologických a odpadních vod Glanstoff Bohemia s.r.o. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická agentura ČR,Evropská 1692/37 Praha 6, 2014. s. 1-9.
Detail

PŮČKOVÁ, H. Udržitelné hospodaření domovních bioplynových stanic na území Vietnamu, se zaměřením na sekundární zpracování digestátu a odpadních vod. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická agentura ČR,Evropská 1692/37 Praha 6, 2014. s. 1-11.
Detail

KOTLÍK, J. Aktivovaný uhlíkatý materiál pro čištění kontaminovaných vod. TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR, Praha, 2014. s. 1-10.
Detail

KOTLÍK, J. Technologie čištění zasolených odpadních vod formou přeměny odpadních látek na suroviny pro technické aplikace. TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR, Praha, 2014. s. 1-10.
Detail

KOTLÍK, J. Intenzifikace vodního zdroje pulzním hydraulickým štěpením. TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR, Praha, 2014. s. 1-9.
Detail

KOTLÍK, J. Recyklace prvků vzácných zemin z odpadních vod pomocí mikrobiální sorpce a akumulace. TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR, Praha, 2014. s. 1-10.
Detail

KOTLÍK, J. Biofiltrační systém s integrovaným MW ohřevem. TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR, Praha, 2014. s. 1-9.
Detail

KOTLÍK, J. Monitoring znečištění srážkové vody a zjištění plošného znečištění povrchové a podpovrchové vody v zimním období a v předjaří v souvislosti se sledováním zámrzu půdy mrazoměrem vyvíjeném na nové principu. TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR, Praha, 2014. s. 1-10.
Detail

KOTLÍK, J. Magnetická stimulace bio-dekontaminace odpadních vod. TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR, Praha, 2014. s. 1-9.
Detail

KOTLÍKOVÁ, S. Teplo, odpadní vody a hygienizace. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická Agentura ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

KOTLÍKOVÁ, S. Mikrobiální kolonizace povrchu vláken pro analyticko-diagnostickou praxi a technické aplikace. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická Agentura ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

KOTLÍKOVÁ, S. Komplexní řešení zvýšení jakosti vody v dílčím povodí Svratky. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická Agentura ČR, 2014. s. 1-7.
Detail

KOTLÍKOVÁ, S. Heterogenní systém řízení a monitoringu nejnižších napěťových hladin energetických sítí. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická Agentura ČR, 2014. s. 1-10.
Detail

KOTLÍKOVÁ, S. Inovace vytápěcích a chladících jednotek s indukčním přisáváním centrálního vzduchu. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická Agentura ČR, 2014. s. 1-9.
Detail

KOTLÍKOVÁ, S. Recyklace tepla a vody z prádelenských vod. Evropská 1692/37 Praha 6: Technologická Agentura ČR, 2014. s. 1-9.
Detail

ŠESTÁK, J.; KAHLE, V. Simple Liquid Chromatography system for Low Flow Rate Gradient Separations. Studentská odborná konference Chemie je život 2014 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2014. p. 96-96. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

ŠESTÁK, J.; KAHLE, V. CAPILLARY LIQUID CHROMATOGRAPHY: GREEN ANALYTICAL TECHNIQUE AND SOME SIMPLE WAYS OF ITS REALIZATION. Book of Abstracts The 15th meeting on environmental chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. Brno, Czech Republic: 2014. p. 41-41. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

ŠTEFKA, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; TAGGART, M.; GIBB, S. The Occurrence of Surfactants in the Aquatic Ecosystem. EMEC15 Book of Abstracts. Brno: 2014. p. 79-79. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

ŠESTÁK, J.; KAHLE, V. CAPILLARY LIQUID CHROMATOGRAPHY: GREEN ANALYTICAL TECHNIQUE AND SOME SIMPLE WAYS OF ITS REALIZATION. Book of Abstracts The 15th meeting on environmental chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2014. p. 41-41. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

ŠESTÁK, J.; KAHLE, V. Simple Liquid Chromatography system for Low Flow Rate Gradient Separations. In Studentská odborná konference Chemie je život 2014 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2014. p. 416-421. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

SMUTNÁ, M.; HEJSKOVÁ PEKÁRKOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M. Determination of the presence of phosphodiesterase inhibitors in municipal wastewater. Book of Abstracts, The 15th Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. 2014. p. 77-77. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

JÁROVÁ, K.; VÁVROVÁ, M.; KRÁLOVÁ, Z.; KOLEČKÁŘOVÁ, A. Contamination of water and sediment from Oslava and Jihlava rivers, and Nové Mlýny water reservoir (Czech Republic) by selected antibiotics. Book of Abstracts, The 15th Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. 2014. p. 67-67. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

KRÁLOVÁ, Z.; KOMÁRKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; BEKLOVÁ, M. Assessement of the contamination level of methylmercury and total mercury in the waste water. Book of Abstracts, The 15th Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. 2014. p. 69-69. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

KOMÁRKOVÁ, P.; KRÁLOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M. Occurence of linear musk compounds in biotic matrices. Book of Abstracts, The 15th Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. 2014. p. 96-96. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

VÁVROVÁ, M. Polychlorované bifenyly (PCB). In Analýza organických látek. 1. 2014. s. 305-316. ISBN: 978-80-260-7085-6.
Detail

VÁVROVÁ, M. Polybromované difenylethery (PBDE). In Analýza organických látek. 1. 2014. s. 317-328. ISBN: 978-80-260-7085-6.
Detail

HAJDOVÁ, J.; KOMENDOVÁ, R. Lichens as bioindicators for monitoring of platinum group elements. EMEC15 book of abstracts. Brno: 2014. p. 86-86. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V.; TŮMOVÁ, K. DETERMINATION OF ANIONIC SURFACTANTS BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS. EMEC 15 Book of abstracts. Brno: BUT, 2014. p. 127-127. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

KOMENDOVÁ, R. UV-VIS spektrofotometrie. In Analýza organických látek. 1. 2014. s. 233-243. ISBN: 978-80-260-7085-6.
Detail

HAJDOVÁ, J.; KOMENDOVÁ, R. Stanovení palladia metodou ET-AAS po předchozí prekoncentraci na pevných sorbentech. In Studenti pro Jihomoravský kraj 2014. Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, karajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2014. s. 21-21. ISBN: 978-80-87604-68-7.
Detail

VÁVROVÁ, M. Syntetické vonné látky. In Analýza organických látek. 1. 2014. s. 380-391. ISBN: 978-80-260-7085-6.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Determination of linear musk compounds in abiotic matrix. Book of Abstracts, The 15th Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 133-133. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

SÝKORA, R.; VÁVROVÁ, M. Use of passive sampler POCIS for determination of pharmaceutical in water environment. EMEC15 Book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 15-15. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

JÍROVÁ, A.; VÁVROVÁ, M.; FUSEK, M.; JÁROVÁ, K. Residues of selected organohalogen pollutants in the South Moravian rivers, Czech Republic. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, vol. 23, no. 12B, p. 3410-3415. ISSN: 1018-4619.
Detail

JÍROVÁ, A.; VÁVROVÁ, M.; FUSEK, M.; JÁROVÁ, K. Residues of selected organohalogen pollutants in the South Moravian rivers, Czech Republic. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, vol. 23, no. 12B, p. 3410-3415. ISSN: 1018-4619.
Detail

KRÁLOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; ŠUCMAN, E.; KOMÁRKOVÁ, P. Optimization of the HS-SPME method coupled with GC/uECD for determination of methylmercury in water. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, vol. 23, no. 12B, p. 3362-3365. ISSN: 1018-4619.
Detail

JÁROVÁ, K.; VÁVROVÁ, M.; JÍROVÁ, A.; OBORNÁ, J. Assessment of contamination level of aquatic ecosystem in the Svratka and the Svitava rivers (Czech Republic) by selected pharmaceuticals. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, vol. 23, no. 11, p. 3265-3271. ISSN: 1018-4619.
Detail

KOMÁRKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; KRÁLOVÁ, Z. Evaluation of the water contamination level by synthetic musk compounds. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, vol. 23, no. 12A, p. 3227-3231. ISSN: 1018-4619.
Detail

VÍTKOVÁ, L.; BUKÁČKOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Efficiency of two analytical methods for the determination of selected organochlorine pesticides and PCBs in food samples. The 15th European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC 15, book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 135-135. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ŠUBRT, M.; RYBOVÁ, V. Musk compounds in industrial and municipal waste waters. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, vol. 23, no. 12B, p. 3400-3404. ISSN: 1018-4619.
Detail

SÝKORA, R.; VÁVROVÁ, M. Use of passive sampler POCIS for determination of pharmaceutical in water environment. 2014.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; URBANOVÁ, V. Sewage sludges - their possible ecotoxicity. Book of Abstracts, The 15th Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. 2014. p. 98-98. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

VÁVROVÁ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J. Determination of nonylphenol and its isomers in waters. Book of Abstracts, The 15th Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. 2014. p. 134-134. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Degradation of glycol based heat transfer fluids. EMEC15 Book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Degradation of glycol based heat transfer fluids. 2014.
Detail

BARTOŠKOVÁ, M.; ZEMAN, S. Calculating Heat of Formation of some High Nitrogen Energetic Materials Using DFT. Sborník abstraktů. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. p. 161-166. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

FOJT, P. Ecotoxicity assessment of arsenic-contaminated substrates using sentinel organism Helix Aspersa. Book of Abstracts, The 15th Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. 2014. p. 93-93. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

ČUMOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; KOSUBOVÁ, P., POSPÍCHALOVÁ, M. UPLC-MS/MS method for quantification of eight major ergot alkaloids and their corresponding epimers in feed. In EMEC15 Book of Abstracts. Brno: VUT Brno, 2014. p. 113-113. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

KAVŘÍK, R.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Vitamin D in the selected food. EMEC15 Book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 121-121. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

KOSÁROVÁ, H.; KOMENDOVÁ, R.; SKEŘIL, R. Development of an analytical method for the determination of platinum in urban dust in the agglomeration of Brno, Czech Republic. Fresenius Environmental Bulletin, 2015, vol. 24, no. 6, p. 2070-2075. ISSN: 1018-4619.
Detail

REPKOVÁ, M.; KUBALÍK, D. Influence of overall mineralization at the optimal dose in drinking water treatment. EMEC15 Book of abstracts. Brno: 2014. p. 75-75. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

RYBOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; KUKLETOVÁ, I. Folsomia candida reproduction test: Practical experience. Interdisciplinary Toxicology. Bratislava: SETOX, 2014. s. 73-73. ISBN: 1337-6853.
Detail

VAŠKOVÁ, Michaela; BARTA, Jiří; MIKA, Otakar, J.; HRDLIČKA, Jan; CLEMENSOVÁ, Gabriela. Civil Protection in Mass Methanol Poisoning in the Czech Republic. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 2014, 8, no. 11, p. 1330-1334. ISSN: 1307-6892.
Detail

HŘIBOVÁ, Š.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Sorption ability of the soil and its impact on environmental contamination. Interdisciplinary Toxicology, 2015, vol. [7], no. 4, p. 177-183. ISSN: 1337-9569.
Detail

KANTOŠOVÁ, K.; KOSUBOVÁ, P.; NĚMEC, P.; ČÁSLAVSKÝ, J.; PERKOLA, N. Determination of selected perfluoroalkyl substances in sewage sludge by UPLC-MS/MS. The 15th Meeting on Environmental Chemistry. Book of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 120-120. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

CHYTIL, V.; VÁVROVÁ, M. Flame Retardants and their Occurrence in the Terrestrial Ecosystem. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 52-53.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; NEVRLÁ, J.; OBORNÁ, J.: EMEC13 - The 13th European Meeting on Environmental Chemistry. Moskva (05.12.2012)
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J., VÁVROVÁ, M., ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H., KOMENDOVÁ, R., BARTOŠKOVÁ, M., SÝKORA, R., ŠTEFKA, M.: EMEC15 - The 15th European Meeting on Environmental Chemistry. Brno (03.12.2014)
Detail

ŠESTÁK, J.: CECE 2014 - 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno (20.10.2014)
Detail