Project detail

Fuzzy analýza mezních stavů ocelových prutů

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

Cílem projektu je stanovení únosnosti a použitelnosti ohýbaných ocelových nosníků válcovaných průřezů. Nosníkům budou přisouzeny imperfekce jak dle Eurocode 3, tak budou modelovány pomocí náhodných polí. Velikosti počátečních imperfekcí budou vycházet z normy a limitní hodnoty průhybů budou vystupovat jako fuzzy číslo. Řešení bude provedeno geometricky i materiálově nelineárně v programu Ansys pro sérii náhodných simulací. Bude provedeno srovnání s Eurocodem a zpracována fuzzy neurčitosti maximálních deformací nosníků.

Mark

FAST-J-14-2387

Default language

Czech

People responsible

Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Valeš Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

VALEŠ, J. The influence of correlation between initial axis curvature and cross-section rotation on the beam static resistance. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 2015. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1287-3.
Detail

KALA, Z.; VALEŠ, J. Fuzzy Analysis of Serviceability Limit State of Slender Steel Beam under Bending. In Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014. 2015. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1287-3.
Detail