Project detail

Sestavení elektronického glosáře odborných termínů a jejich anglických ekvivalentů

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

Zmapování aktuální terminologie v názvech a abstraktech závěrečných prací z oborů S,K, a V a jejich překlad do angličtiny pomocí ověřených slovníků a s pomocí odborných konzultantů. Vzniklý korpus empirických dat bude převeden do podoby elektronického slovníku/glosáře využitelného pro studenty a zaměstnance FAST. Dále korpus poslouží jako podklad pro rozvoj výuky odborné angličtiny na Ústavu společenských věd. A dále bude využit jako zdroj pro širší lingvistický výzkum řešitelky, a umožní jí zapojit se do výzkumu v lingv. disciplíně ESP.

Mark

FAST-S-14-2231

Default language

Czech

People responsible

Tluková Jolana, Mgr., Ph.D.
- principal person responsible (2014-01-01 - 2014-12-31)
Gábrová Lenka, Ing. et Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Chuchma Lukáš, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Roušar Ladislav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Slánský Bohuslav, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Struhala Karel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Vild Martin, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)

Units

Institute of Social Sciences
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

TLUKOVÁ, J. PŘÍNOS ELEKTRONICKÉHO STAVEBNÍHO GLOSÁŘE NA TVORBU VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO KURZ ODBORNÉ ANGLIČTINY. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte V. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, Slovensko: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. s. 176-186. ISBN: 978-80-228-3091-1.
Detail

TLUKOVÁ, J. Teaching Technical Vocabulary at Universities: Which, How and When?. CASALC Review, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 38-45. ISSN: 1804-9435.
Detail

TLUKOVÁ, J.; SLÁNSKÝ, B.; VILD, M.; ROUŠAR, L.; GÁBROVÁ, L.; CHUCHMA, L.; STRUHALA, K.: Stavební slovník; Stavební slovník. http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/inf_jazyky.asp. URL: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/inf_jazyky.asp. (software)
Detail