Project detail

Pokročilý počítačový algoritmus citlivostní analýzy mezních stavů ocelových konstrukcí

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

Zdokonalení metodiky Sobolovy citlivostní analýzy pro nelineární modely se statisticky závislými vstupy. Bude požadována možnost uzpůsobení algoritmizace pro použití ve spojitosti s metodami typu Monte Carlo. Bude zkoumána validita a reliabilita citlivostní analýzy tak, aby splňovala všechny důležité předpoklady modelování zejména ve vztahu pro verifikaci a optimalizaci nelineárních matematických modelů sloužících pro analýzu spolehlivosti nosných ocelových konstrukcí.

Mark

FAST-S-14-2356

Default language

Czech

People responsible

Kalina Martin, Ing. - fellow researcher
Valeš Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

KALINA, M.; KALA, Z.; FRANTÍK, P. Elastic Buckling and Post-buckling of von mises planar trusses. In International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

VALEŠ, J.; KALA, Z.; MELCHER, J. Application of fuzzy set theory to serviceability limit state of steel beam under bending. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Sensitivity Analysis for Reliability Assessment of Building Structures. In 13th Int. Conf. of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015. AIP conference proceedings. Rhodos, Řecko: 2016. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

KALA, Z.; KALINA, M.; FRANTÍK, P. Buckling and Post-Buckling of the von Mises Planar Truss. In Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014. 2015. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1287-3.
Detail

VALEŠ, J.; KALA, Z.; MELCHER, J. Application of fuzzy set theory to the serviceability limit state of a steel beam under bending. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2015. p. 91-96. ISBN: 978-3-03835-485-7. ISSN: 1662-7482.
Detail

KALA, Z. Variance-based Sensitivity Indices for Stochastic Models with Correlated Inputs. In Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 2015. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1287-3.
Detail