Project detail

Nové technologie pro udržitelnou elektroenergetiku

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

On the project

Výzkum je orientován na problematiku analýzy a modelování prvků elektrických sítí, měření a hodnocení kvality elektrické energie, lokalizace poruch, snižování emisí uhelných elektráren a efektivní využívání zdrojů včetně jaderných. Všechny tyto oblasti jsou klíčové pro udržitelný rozvoj energetiky, potažmo společnosti. Uvedená problematika je v rámci projektu rozdělena do čtyř oblastí. V rámci každé oblasti bude řešeno několik dílčích témat, jejichž vyřešení přispěje k rozvoji elektroenergetiky a k úsporám primárních paliv.

Mark

FEKT-S-14-2520

Default language

Czech

People responsible

Bajánek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Coufal Oldřich, doc. RNDr., CSc. - fellow researcher
Daboul Mayada Assaf Hanaa, Ing. - fellow researcher
Dobiáš Jiří, Ing. - fellow researcher
Drápela Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Foral Štěpán, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gaborčík Michal, Ing. - fellow researcher
Ježek Martin, Ing. - fellow researcher
Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kopička Marek, Ing. - fellow researcher
Kubín David, Ing. - fellow researcher
Macek Vratislav, Ing. - fellow researcher
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Morávek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pěcha Jiří, Ing. - fellow researcher
Šebesta Ondřej, Ing. - fellow researcher
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Varmuža Jan, Ing. - fellow researcher
Vašica Radoslav, Ing. - fellow researcher
Vojáčková Jitka, Ing. - fellow researcher
Wannous Kinan Hasan Wafaa, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Wasserbauer Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Toman Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

WASSERBAUER, V. Verification of Simulation of Simultaneous Ground Faults Using PS CAD Based on Performed Experiments. In Proceedings of the 20th Conference Student EEICT 2014 - Papers written by students. 2014. Brno: Litera, 2014. p. 108-112. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

MORÁVEK, J. Experimental Hybrid Energy System. In Proceedings of the 20th Conference Student EEICT 2014 - Papers written by doctoral students. 2014. Brno: Litera, 2014. p. 93-97. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

PTÁČEK, M.; PAVELKA, T.; NOVOTNÝ, J. The Cooperation of Fuel Cells and Renewable Energy Sources: A Short Review of Operated Energetics Systems and Their Main Deficiencies of PEMFC Models in Hybrid Systems. In Proceedings of 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. 1. Brno, Czech Republic: 2014. p. 363-366. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
Detail

MORÁVEK, J.; MASTNÝ, P. Model of PMSG Wind Turbine in Hybrid Energy System. In Proceedings of 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 349-352. ISBN: 978-1-4799-3807-0.
Detail

MORÁVEK, J.; MASTNÝ, P. Experimental Hybrid Energy System - Actual Progress. In Numerical Modelling and Simulation. 1. Tatranské Matliare, SK: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 23-26. ISBN: 978-83-61956-29-7.
Detail

DABOUL, M.; NOUMAN, Z. Fan Speed Control in FPGA Boards. In Numerical Modelling and Simulation. 1. Tatranské Matliare: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 47-51. ISBN: 978-83-61956-29-7.
Detail

VRÁNA, M.; MASTNÝ, P. Defectoscopy of photovoltaic panels with the use CV characteristics. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2014, vol. 9, no. 1, p. 7-10. ISSN: 1214-7044.
Detail

JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J.; LÁZNIČKOVÁ, I. Remarks on the Design of High-temperature Devices with Electric Arc. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference Electric Power Engineering (EPE 2014). Brno: 2014. p. 527-531. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
Detail

AVRIGEANU, M.; AVRIGEANU, V.; BÉM, P.; FISCHER, U.; HONUSEK, M.; KATOVSKÝ, K.; MANAILESCU, C.; MRÁZEK, J.; ŠIMEČKOVÁ, E.; ZÁVORKA, L. Low energy deuteron-induced reactions on Fe isotopes. PHYSICAL REVIEW C, 2014, vol. 89, no. 4, p. 044613-1 (044613-13 p.)ISSN: 0556-2813.
Detail

BELATKA, M.; PAAR, M.; CHODURA, P.; MATOUŠEK, A. The Phase Sequence Selection for Cables Lines at Extra High Voltage Level. In Proccedings of the 2014 15 th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: 2014. p. 501-505. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
Detail

BELATKA, M. The Outage EHV Cables Set Influence to Magnetic Flux Density Curve of EHV Cable Line. In Numerical Modelling and Simulation. 1. Tatranské Matliare, SK: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 65-68. ISBN: 978-83-61956-29-7.
Detail

PĚCHA, J.; MASTNÝ, P.; KUBÍN, D.; ŠKORVAN, O. Cooperation of Small Hydropower Plant with Wastewater Treatment Plant. In Proceedeindgs of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno university, 2014. p. 301-304. ISBN: 978-1-4799-3807-0.
Detail

MORÁVEK, J.; MASTNÝ, P. Hybrid Energy System - Optimization and New Concept. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 77-80. ISSN: 2083-0157.
Detail

PAVELKA, T.; ŠKODA, J.; BAXANT, P. Historie LED. In Kurz osvětlovací techniky XXXI. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 165-169. ISBN: 978-80-248-3553-2.
Detail

MATĚJKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Czech young generation activities in nuclear training and education framework in the Czech Republic. Nuclear Espana, 2014, vol. 41, no. 356, p. 53-54. ISSN: 1137-2885.
Detail

BELATKA, M.; PAAR, M.; CHODURA, P. The Influence of Phase Sequence Selection On Magnetic Flux Density Curve of EHV Cable Line. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 61-64. ISSN: 2083-0157.
Detail

PTÁČEK, M. Parciální řešení hybridního systému s nízkoteplotními palivovými články a obnovitelnými zdroji. Brno, Česká republika: 2014. s. 1-156.
Detail

BÁTORA, B. Analýza ferorezonančního přepětí v elektrických sítích. Brno, Česká republika: 2014. s. 1-127.
Detail

ŠTEFÁNIK, M.; KATOVSKÝ, K.; VINŠ, M.; ŠOLTÉS, J.; ZÁVORKA, L. Neutron field for activation experiments in horizontal channel of training reactor VR-1. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 2014, vol. 104, no. 11, p. 302-305. ISSN: 0969-806X.
Detail

ŠTEFÁNIK, M.; BÉM, P.; GOTZ, M.; KATOVSKÝ, K.; MAJERLE, M.; NOVÁK, J.; ŠIMEČKOVÁ, E. High-flux white neutron source based on p(35)-Be reactions for activation experiments at NPI. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 2014, vol. 104, no. 11, p. 306-309. ISSN: 0969-806X.
Detail

ŠTEFÁNIK, M.; BÉM, P.; GOTZ, M.; HONUSEK, M.; MAJERLE, M.; NOVÁK, J.; ŠIMEČKOVÁ, E.; VESELÝ, F.; KATOVSKÝ, K. Accelerator driven p(37)-D2O fast neutron source at NPI Rez. In Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2014. p. 743-748. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
Detail

JARCHOVSKÝ, P.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; ZÁVORKA, L. ACCELERATOR DRIVEN SYSTEMS FOR NUCLEAR SPENT FUEL TRANSMUTATION. In Proceedings on Education, Research, INnovation 2014. 2014. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-4931-2.
Detail

SVOBODA, J.; BRUNČIAKOVÁ, M.; KATOVSKÝ, K. AUTONOMOUS NUCLEAR POWER SOURCES. In Proceedings on Education, Research, INnovation 2014. 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4931-2.
Detail

KRÁL, D.; KATOVSKÝ, K. POUŽITÍ RADIOANALYTICKÝCH METOD KE STUDIU VLIVU TEPELNÝCH ELEKTRÁREN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. In Proceedings on Education, Research, INnovation 2014. 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4931-2.
Detail

ŠTEFÁNIK, M.; BÉM, P.; GOTZ, M.; KATOVSKÝ, K.; MAJERLE, M.; NOVÁK, J.; ŠIMEČKOVÁ, E. Neutron Spectrum Determination of the p(35 MeV)-Be Source Reaction by the Dosimetry Foils Method. NUCLEAR DATA SHEETS, 2014, vol. 119, no. 5, p. 422-424. ISSN: 0090-3752.
Detail

PTÁČEK, M. Parciální řešení hybridního systému s nízkoteplotními palivovými články a obnovitelnými zdroji. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2014. s. 1-32.
Detail

BAJÁNEK, T.; KALINA, E.; PERNICA, R.; TŮMA, D. Experience with Pressure Rise Calculation in Medium Voltage Switchgear. In Proceedings of 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. 2015. p. 359-363. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
Detail

PITRON, J.; MASTNÝ, P. Design of Air-Water Heat Pump - Modeling operating conditions of the heat pump in a specific building. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. p. 21-26. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, J. Luminance analysis of linear fluorescent lamps. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 2015. p. 641-644. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

VRÁNA, M.; MORÁVEK, J.; MASTNÝ, P. Photovoltaic Power Plant Inspection and Diagnostic. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 55-58. ISSN: 2083-0157.
Detail

MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; PITRON, J. Mathematical Modeling of Basic Parts of Heating Systems with Alternative Power Sources. In Recent Advances in Fluid Mechanics and Thermal Engineering. Recent Advances in Mechanical Engineering Series. University of Salerno, Italy: WSEAS Press, 2015. p. 126-131. ISBN: 978-1-61804-311-5.
Detail

MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; PITRON, J. Current Status of the Potential Induced Degradation in Czech Republic. In Advances in Environmental and Geological Science and Engineering. Energy, Environmental and Structural Engineering Series. Salerno, Italy: WSEAS Press, 2015. p. 78-83. ISBN: 978-1-61804-314-6.
Detail

PITRON, J. Mathematical model of heat pump. In Proceedings of the 21st Student Competition Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 636-640. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

PAVELKA, T.; DOLEŽAL, P.; SLÁMA, P. Parameters of white LEDs respecting operational conditions. In Proceedings of the 21st International Conference Light Svetlo 2015. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 49-52. ISBN: 978-80-214-5244-2.
Detail

KATOVSKÝ, K. Accelerator Driven Neutron Sources for Power Applications - Nuclear Physics and Nuclear Power Symbiosis or Utopia?. In International conference of young scientists and post-graduates - Proceeding of the conference. 2015. p. 33-33. ISBN: 978-966-2668-95-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. Photobiological Safety of the Sun. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Brno: 2015. p. 117-119. ISBN: 978-80-214-5244-2.
Detail

PITRON, J.; MASTNÝ, P. Větrná energetika v České republice a zahraničí. In Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci České republiky. Úloha rozvoje decentralizovaných energetických zdrojů. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-906281-0-6.
Detail

PITRON, J. Vodní energetika v České republice a zahraničí. In Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci České republiky. Úloha rozvoje decentralizovaných energetických zdrojů. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-906281-0-6.
Detail

PARMA, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Comparison of Spectral Power Distribution of Various Light Sources in Correlation to Human Circadian System. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. First. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 25-28. ISBN: 978-80-214-5244-2.
Detail

ZEMAN, M.; KATOVSKÝ, K.; ADAM, J.; ZÁVORKA, L.; ET AL. REACTION RATES OF RESIDUAL NUCLEI PRODUCED IN 59Co AT THE TARGET QUINTA. In PoS - Proceedings of XXII. International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems. Proceedings of Science. Dubna, Ruská federace: 2015. p. 1-6. ISBN: 9785953003957. ISSN: 1824-8039.
Detail

PAVELKA, T.; ŠKODA, J.; BAXANT, P. Historie světelných diod LED. Světlo, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 26-28. ISSN: 1212-0812.
Detail

BAJÁNEK, T.; SUMEC, S. Development of Negative Sequence Relay Model Processing IEC 61850-9-2 Sampled Values. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2016. Praha: 2016. p. 234-238. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
Detail

ZEMAN, M.; ADAM, J.; KATOVSKÝ, K.; SOLNYSHKIN, A.; TSOUPKO-SITNIKOV, V.; ZÁVORKA, L. et al. Determination of the Neutron Flux Inside Spallation Target with the Use of Threshold Activation Detectors. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 576-581. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
Detail

SVOBODA, J.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; ADAM, J.; SOLNYSHKIN, A. et al. Determination of the neutron flux by the temperature differences at the massive spallation uranium target QUINTA. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 582-585. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
Detail

HAYSAK, I.; VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; MARTISHICHKIN, V.; OKUNYEV, O.; SABOLCHIY, M. In-beam Measurement of Exposure Dose on Electron Accelerators. In The scientific proceedings of the International network AgrobioNET - Biodiversity after the Chernobyl Accident. 1. Nitra, Slovensko: International network AgrobioNET, 2016. p. 110-112. ISBN: 978-80-552-1494-8.
Detail

OSYPENKO, A.; OSYPENKO, M.; HAYSAK, I.; KATOVSKÝ, K.; KRBAL, M.; GRYNYOV, V.; TYMCHUK, O. STUDY OF RELATIVE SPECIFIC ACTIVITY OF ROCK USED IN BUILDING. In The scientific proceedings of the International network AgrobioNET - Biodiversity after the Chernobyl Accident. 1. Nitra, Slovensko: International network AgrobioNET, 2016. p. 187-189. ISBN: 978-80-552-1494-8.
Detail

KUMAR, V.; KATOVSKÝ, K.; TUNDWAL, A.; SHARMA, M. A review of nuclear waste transmutation using accelerator beams up to several GeV. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 602-605. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
Detail

JELÍNEK, M.; KATOVSKÝ, K. STUDIUM NANOMATERIÁLŮ PRO JEJICH POUŽITÍ V JADERNÉ ENERGETICE A VÝZKUMU. In Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2015. Praha: Česká nukleární společnost, 2016. s. 31-39. ISBN: 978-80-02-02647-1.
Detail

KRÁL, D.; KATOVSKÝ, K. HODNOCENÍ VLIVU TEPELNÝCH ELEKTRÁREN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S VYUŽITÍM RADIOANALYTICKÝCH METOD. In Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2015. Praha: Česká nukleární společnost, 2016. s. 103-108. ISBN: 978-80-02-02647-1.
Detail

ZEMAN, M.; ADAM, J.; KATOVSKÝ, K.; SOLNYSHKIN, A.; TSOUPKO-SITNIKOV, V.; ZÁVORKA, L. a kol. EXPERIMENTÁLNÍ URČENÍ NEUTRONOVÉHO TOKU VE SPALAČNÍM TERČI QUINTA POMOCÍ PRAHOVÉHO DETEKTORU 59CO. In Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2015. Praha: Česká nukleární společnost, 2016. s. 244-249. ISBN: 978-80-02-02647-1.
Detail

SVOBODA, J.; KATOVSKÝ, K. MOŽNOSTI VYUŽITÍ THORIA V JADERNÉ ENERGETICE SOUČASNOSTI. In Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2015. Praha: Česká nukleární společnost, 2016. s. 216-221. ISBN: 978-80-02-02647-1.
Detail

KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P. Use of Photometry in the Field of High Voltage. In VI IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4. first. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2016. p. 27-31. ISBN: 978-1-5090-3304-1.
Detail

KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; SUMEC, S. Laboratory High Voltage Capacitor with Low PD Level and Low Dissipation Factor. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. May 16, 2016, Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Department of Electrical Power Engineering, 2016. p. 306-310. ISBN: 978-1-5090-0908-4.
Detail

KHUSHVAKTOV, J.; ADAM, J.; SOLNYSHKIN, A.; ZEMAN, M.; KOLEKTIV, S. Interactions of secondary particles with thorium samples in the setup QUINTA irradiated with 6 GeV deuterons. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 2016, no. 381, p. 84-89. ISSN: 0168-583X.
Detail

ZEMAN, M.; KATOVSKÝ, K.; SVOBODA, J.; VESPALEC, R.; KOLEKTIV, S. Current research on ADS at the Joint Institute for Nuclear Research. In PoS- 4th Workshop on ADS and thorium. Proceedings of Science. Huddersfield, Anglie: 2016. p. 1-12. ISBN: 9785953003957. ISSN: 1824-8039.
Detail

VARMUŽA, J.; VOJÁČKOVÁ, J.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; ZEMAN, M.; SVOBODA, J.; NOVOTNÝ, F. Nuclear Education Programme Development as the Response to the NPP Personnel Retirement. Warsaw: European Nuclear Society, 2016. p. 317-322.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P.; SUMEC, S. Pokroky v analýze jasů. Světlo, 2016, č. 6/2016, s. 45-49. ISSN: 1212-0812.
Detail

SVOBODA, J.; KATOVSKÝ, K.; ADAM, J.; ZEMAN, M.; VESPALEC, R.; KOLEKTIV, S. HIGH ACCURATE MEASUREMENT OF TEMPERATURE DIFFERENCES AT THE MASSIVE SPALLATION URANIUM TARGET TO DETERMINE THE NEUTRON FLUX. In The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2016). Dubna, JINR: JINR, 2017. p. 230-233. ISBN: 978-5-9530-0416-9.
Detail

ZEMAN, M.; ADAM, J.; KATOVSKÝ, K.; SVOBODA, J.; VESPALEC, R.; KOLEKTIV, S. COMPARISON BETWEEN SIMULATION AND MEASUREMENT OF NEUTRON FLUX USING 59Co AT THE SPALLATION TARGET QUINTA. In The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2016). Dubna, JINR: JINR, 2017. p. 234-238. ISBN: 978-5-9530-0416-9.
Detail

KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.; SUMEC, S. Floating water bridge phenomenon high voltage laboratory experimens. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2017. p. 711-714. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
Detail

ŠTEVANKA, K. INTEGROVANÝ VÝMĚNÍK TEPLA S ROZTAVENÝMI SOLEMI. In Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2017. Praha, Česká republika: Česká nukleární společnost, 2018. s. 105-110. ISBN: 978-80-02-02798-0.
Detail

KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.; SUMEC, S. High Voltage Current Analyzer with Galvanic Separation. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2018. p. 314-318. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
Detail

KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; NEKVAPIL, J. Analysis of Liquid Dielectrics by Photometric Instruments. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2018. p. 138-141. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
Detail

TICHÝ, P.; ADAM, J.; SVOBODA, J.; ZEMAN, M.; KOLEKTIV, S. Determination and Monte Carlo Simulations of Neutron Flux Inside Spallation Target Quinta. In 26th International Nuclear Physics Conference, INPC 2016; Adelaide Convention Centre; Australia; 11 September 2016 through 16 September 2016. Proceedings of Science. Trieste - Italy: Sissa Medialab srl Partita IVA: 01097780322, 2017. p. 1-8. ISSN: 1824-8039.
Detail

SVOBODA, J.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; ADAM, J.; KOLEKTIV, S. Neutron Flux Determination By High Accuracy Temperature Measurement. In 26th International Nuclear Physics Conference, INPC 2016; Adelaide Convention Centre; Australia; 11 September 2016 through 16 September 2016. Proceedings of Science. Trieste - Italy: Sissa Medialab srl Partita IVA: 01097780322, 2017. p. 1-8. ISSN: 1824-8039.
Detail

DRÁPELA, J.; HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S.: CDN-MF-v2014; Vazební a oddělovací sítě pro testování v rozsahu 2-200 kHz. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.07, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/. (funkční vzorek)
Detail

MACHÁČEK, J.; ŠLEZINGR, J.; FORAL, Š.: LabTep_v01; Teplotní měřicí systém - LabTep. Laboratoř tepla - SA5.09, Ústav elekroenergetiky, Technická 3082/12. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (funkční vzorek)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.: Student EEICT 2015. Brno (23.04.2015)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.; KOSINA, P.: Student EEICT 2016. Brno (28.04.2016)
Detail