Project detail

Vývoj kontinuální technologie výroby 3D kompozitních prvků

Duration: 01.07.2014 — 31.12.2017

On the project

Hlavním cílem projektu je vývoj prototypu strojního zařízení pro výrobu kompozitních materiálů a jeho poloprovozní ověření, přičemž technologie výroby bude koncipována jako kontinuální a v 3D provedení.

Description in English
The main goal of the project is to develop a prototype machinery for the production of composite materials and its pilot plant, the manufacturing technology will be designed as a continuous and 3D.

Keywords
kompozitní materiály; technologie výroby; 3D; prostorové; kontinuální

Key words in English
Composite materials; technology of production; 3D; three-dimensional; continuous

Mark

TA04011047

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2014-07-01 - not assigned)

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-11 - 2017-01-13)
Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2014-07-01 - 2018-06-30)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- part funder (2014-07-01 - 2018-06-30)
Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- whole funder (2014-07-01 - 2018-06-30)
Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- whole funder (2014-08-31 - 2018-06-30)

Results

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6-1.
Detail

GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 211-216. ISBN: 978-80-227-4622-9.
Detail