Project detail

Proudění a transport léčivých aerosolů v dýchacích cestách člověka

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2014

On the project

1. Transport a depozice aerosolu v plynném proudění. Srovnání dat z různých technik dvoufázového proudění (PDA, PIV) a depozice (PET, mikroskopie, LIF), nové informace získané kombinací jednotlivých přístupů 2. Vývoj metod analýzy proudění a depozice částic pro získané výsledky 3. Experimenty v oblasti depozice aerosolu s využitím biomechaniky dýchání. Jde o aplikaci lokálních i globálních metod (viz bod 1), na 3D zidealizovanou geometrii horních cest dýchacích. Český tým provede experimenty na existujícím modelu. Francouzský tým vytvoří jiný fyzický model (doktorandská práce A. Scheinherr). Získaná experimentální data budou porovnána a analyzována. 4. Srovnání experimentálních dat s numerickou simulací depozice. Numerické simulace prováděné v rámci doktorandské práce A. Scheinherra ve francouzském týmu umožní oběma týmům detailní analýzu depozice a porovnání s experimenty. 5. Společné publikace výsledků získaných v rámci projektu ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích

Description in English
1. Transport and deposition of aerosol in gas flow. Data comparison for different techniques of two-phase flow (PDA, PIV) and deposition (PET, microscopy, LIF), new information acquired by combining different approaches 2. Development of methods of flow analysis and deposition for acquired results 3. Experiments with aerosol deposition using breathing biomechanics. Application of both local and global methods (see point 1),on 3D idealised geometry of upper breathing airways for existing model (Czech team) and new model (French team). Analysis of the experimental data. 4. Comparison of data from experiments with numerical simulations of deposition. Numerical simulation will be made in the frame of doctoral work of A. Scheinherr. 5. Joint publication of results acquired during the project in scientific journals and international conferences

Keywords
Dýchací cesty, lidská plíce, reaálný model, transport aerosolu

Key words in English
Airways; Human lungs; realistic model; Aerosol transport

Mark

7AMB13FR047

Default language

Czech

People responsible

Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2013-01-01 - 2014-12-31)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti
- whole funder (2013-01-01 - 2013-08-23)

Results

BĚLKA, M.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; BOIRON, O.; KNAPP, Y.; BAILLY, L. Measurement of Cyclic Flows in Trachea Using PIV and Numerical simulation. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2015. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; LÍZAL, F. Measurement of Air Flow in Trachea Using Particle Image Velocimetry and Laser-Doppler Anemometry. In Engineering Mechanics 2014. Engineering mechanics 2014. 1. Svratka: 2014. p. 72-75. ISBN: 978-80-214-4871-1. ISSN: 1805-8248.
Detail