Project detail

Vliv počátečního osového zakřivení tlačených štíhlých prutů na jejich únosnost

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Cílem předkládaného projektu je určení únosnosti série náhodně prostorově zakřivených tlačených prutů s náhodnou mezí kluzu geometricky nelineárním výpočtem v programu RFEM. Budou vybrány takové průřezy, jejichž elipsa setrvačnosti je kružnice. Řešení projektu bude zahrnovat simulace série náhodně prostorově zakřivených prutů pro různé hodnoty relativní štíhlosti dle EUROCODE 3, posouzení na 1. a 2. mezní stav a zhodnocení důležitosti prostorového vzpěru.

Mark

FAST-J-13-1904

Default language

Czech

People responsible

Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Valeš Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

VALEŠ, J. Analýza únosnosti náhodně zakřiveného tlačeného tenkostěnného prutu. In Modelování v mechanice 2013. Ostrava, Česká republika: 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-248-2985-2.
Detail

VALEŠ, J. Vliv náhodného zakřivení osy na únosnost tenkostěnného prutu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 13, č. 2, s. 199-208. ISSN: 1213-1962.
Detail

VALEŠ, J. Analysis of load carrying capacity of thin-walled closed beams with different slenderness. In 2nd International Conference of Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Vysoké Tatry, Slovensko: 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-1488-4.
Detail

VALEŠ, J. Effect of random axial curvature on the performance of open and closed section steel columns. In 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2013: ICNAAM 2013. AIP conference proceedings. Rhodes, Greece: AIP Publishing, 2013. p. 2512-2515. ISBN: 978-0-7354-1184-5. ISSN: 0094-243X.
Detail