Project detail

Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin

Duration: 01.04.2012 — 31.12.2015

On the project

Cílem projektu je vyvinutí sofistikovaného materiálu ve formě gelu pro provádění injektáží zdiva s cílem zajištění jeho nepropustnosti pro vodu, s využitím vhodných druhotných surovin.

Description in English
Final goal of the project is the developlment od new sophisticated material in gel form for injection of masonry witg goal of its impermeability for water, using waste raw materials.

Keywords
Gel; nepropustnost pro vodu; druhorné suroviny

Key words in English
Gel, impermeanbility for water; waste raw material

Mark

FR-TI4/270

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2012-04-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2012-04-01 - 2015-12-31)

Results

BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Cement based material with crystal-growth ability under long term aggressive medium impact. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 166-169, no. 1773, p. 1773-1778. ISSN: 1662-7482.
Detail

BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Fly-Ash Usage in New Cement-Based Material for Concrete Waterproofing. Advanced Materials Research (online), 2012, vol. 535 - 537, no. 1902, p. 1902-1906. ISSN: 1662-8985.
Detail

BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové materiály na bázi crystalline technology pod vlivem dlouhodobého působení agresivních médií. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2011, č. 1, s. 259-263. ISSN: 1211-3700.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. METODY POSUZOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ, sborník recenzovaných příspěvků. 2013. s. 177-184. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Laboratory verifying of injection screens efficiency. In Advanced Materials Research. 2014. p. 325-328. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Experimental testing of hydroinsulating injection screens. In 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013. Advanced Materials Research. 2014. p. 2327-2330. ISBN: 978-3-03785-972-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, J. Spacing factor of various building materials and its influence on functionality of injection screens. 2014. p. 121-125.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MIKOVÁ, L. NOVÉ ZPŮSOBY HYDROIZOLAČNÍCH CLON. In XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014. 2014. s. 267-275. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 133-142.
Detail

MELICHAR, J. VLIV TEPLOTY RŮZNÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA MÍRU PENETRACE INFUZNÍCH GELŮ. Brno: Vysoke učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 277-280.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Possibilities of Aerated Concrete Remediation Through the Usage of Injection Screens. In ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 255-260. ISSN: 1662-8985.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. VLIV POROZIMETRIE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA ÚČINNOST GELOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In Juniorstav 2014 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technickév Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 301-301. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P.; BYDŽOVSKÝ, J.: Injektážní gel C; Hydroizolační injektážní gel s podílem druhotných surovin. Betosan, s.r.o. Na Dolinách 23 147 00, Praha 4. (prototyp)
Detail