Project detail

Vliv orientace vektorů rychlosti na utváření elastohydrodynamického mazacího filmu

Duration: 01.03.2012 — 31.12.2014

On the project

ílem projektu je popsat chování mazacího filmu a mechanizmy jeho utváření v simulovaném kontaktu ocelového soudečku a transparentního disku, a tyto výsledky zobecnit. Splnění tohoto cíle zahrnuje srovnání získaných výsledků s numerickým řešením čínského partnera umožňujícího simulování reálných podmínek pro různou orientaci vektorů třecíc

Description in English
This project is aimed at the study of the effects of the surface velocity directions on elastohydrodynamic film shape. Experimental data obtained between steel barrel and transparent disc will be compared with numerical simulations. The lubricant film thickness will be evaluated by colorimetric interferometry within point and elliptical contacts.

Keywords
Mazací film, orientace vektorů rychlosti

Key words in English
lubricant film thickness velocity vector hypoid gears

Mark

LH12172

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-03-01 - 2014-12-31)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT II (2011-2017)

- whole funder (2012-03-01 - 2014-12-31)

Results

ZHANG, B.; WANG, J.; OMASTA, M.; KANETA, M. Effect of fluid rheology on the thermal EHL under ZEV in line contact. Tribology International, 2015, vol. 87, no. 1, p. 40-49. ISSN: 0301-679X.
Detail

WANG, J.; LUBRECHT, AA.; ŠPERKA, P.; OMASTA, M.; KANETA, M. Effect of high slide-roll ratio on thermal elastohydrodynamic lubrication in line contacts with surface waviness. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2015, vol. 229, no. 5, p. 568-577. ISSN: 1350-6501.
Detail