Project detail

OVĚŘENÍ ÚČINKU ZESÍLENÍ SLOUPŮ OVINUTÍM FRP TKANINOU

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Podstatou projektu je ověření funkčnosti metody zesílení sloupu ovinutím FRP tkaninou a s tím souvisejícího nárůstu osové únosnosti (důsledkem zvýšení pevnosti betonu v tlaku) a houževnatosti prvku. V návaznosti na obdržených výsledcích experimentu provést ověření správnosti předpokladu odlišného chování sloupů zesílených FRP tkaninou (obousměrná tkanina) oproti předpokladům z normy ČSN EN 1992-1-1 pro sloup ovinutý hustě umístěnými třmínky, resp. šroubovicí.

Mark

FAST-J-12-28

Default language

Czech

People responsible

Kostiha Vojtěch, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

Results

KOSTIHA, V. ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY OVINUTÉ FRP TKANINOU. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Využití moderních kompozitních materiálů v reálných aplikačních oblastech. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 2, s. 66-71. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I. Vliv zesílení sloupů ovinutím kompozitní tkaninou na jejich únosnost. In 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií. 1. Bratislava: Jaga, 2013. s. 137-142. ISBN: 978-80-8076-109-7.
Detail