Project detail

Vývoj unikátního stěrkového systému pro ochranu a opravy železobetonových konstrukcí

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Vlivem působení agresivního prostředí na nosný ocelový skelet železobetonových konstrukcí dochází ke korozi ocelové výztuže. Produkty koroze vzniklé při této oxidační reakci zvětšují svůj objem a dochází k překonání meze betonu v tahu a tím pádem ke vzniku trhlin. Proto je nezbytně nutné konstrukce chránit různými druhy sekundární ochrany. Navrhovaný projekt se zabývá vytvořením unikátní stěrkové hmoty pro ochranu a sjednocení povrchu železobetonových konstrukcí obsahující inhibitory koroze a druhotné suroviny.

Mark

FAST-J-12-7/1637

Default language

Czech

People responsible

Taranza Luboš, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

Results

TARANZA, L.; BATELKA, M. MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYBRANÝCH ODPADNÍCH SUROVIN VE STAVEBNICTVÍ. In Sborník XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Brno: VUSTAH, 2012. s. 62-66. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu. Konstrukce, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 84-85. ISSN: 1213-8762.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. SLEDOVÁNÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE POMOCÍ METODY MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU. In Sborník anotací Juniorstav 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 357-357. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

TARANZA, L. HODNOCENÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE V LABORATORNÍM PROSTŘEDÍ. In CONSTRUMAT 2012. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2012. s. 151-153. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail