Project detail

Tvorba nových laboratorních úloh a podpůrných materiálů pro výuku ekologie v elektroenergetice

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Obecně, v současnosti je ekologie často řešeným tématem a představuje obor, který se poměrně rychle rozvíjí. Ekologie navzájem úzce provazuje několik oborů a představuje komplexní problematiku. Jedním z významných oborů, které silně ovlivňují ekologické aspekty, je i elektroenergetika. Výroba, přenos a spotřeba elektrické energie bezesporu ovlivňuje řadu ekologických aspektů či faktorů, a proto je důležité na tyto aspekty pohlížet individuálně. Projekt proto přináší pro studenty řadu prakticky zaměřených úloh v oblasti ekologie s bližším pohledem na problematiku kvality ovzduší, vibrací, magnetického pole, úroveň hluku na pracovišti či hygienu v jaderné elektroenergetice. Výuka zabývající se touto problematikou probíhá víceméně v teoretické rovině, což je neudržitelné vzhledem k nutnosti zvýšit praktické zkušenosti studentů. Projekt nabízí alternativní řešení pro dále nevyhovující stav a úlohy najdou uplatnění v laboratorní výuce řady předmětů bakalářského studia oboru "Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetiky" a magisterského studia oboru elektroenergetika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně.

Mark

728 G1

Default language

Czech

People responsible

Matoušek Antonín, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pěcha Jiří, Ing. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2013-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2013-01-01 - 2013-12-31)