Project detail

Technologie využití neutralizačních kalů v procesu rekultivací a ve stavebnictví

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2014

On the project

Nejvýznamnějším cílem je vývoj a zavedení účinné recyklační technologie (technologické linky) odpadu (neutralizačních kalů) v několika fázích: snížením toxických vlastností odpadu, příprava, meziproduktu, následným využitím meziproduktu při výrobě rekultivačního nebo stavebního materiálu, návrh legislativy pro deklaraci výrobků na trhu- budou navrženy sledované ukazatele a jejich limity. Procesem přepracování odpadu tak vznikne výrobek-druhotná surovina, využitelná jakožto rekultivační, příp. stavební materiál. Celá technologie výrazně přispěje k likvidaci a snižování ekologických zátěží a tím významnému zlepšování životního prostředí.

Description in English
The most important objective is the development and implementation of effectual waste recycling technology comprising: reduction of toxic properties of waste, production of intermediate product, subsequent utilization of the intermediate product by production of reclamation and constructial (building) material, proposal of legislation for purpose of launching of the product on the market - monitored parameters and their limits. Application of the procedure of reprocessing of the waste will give rise to the product - secondary raw material, utilizable as reclamation or constructional material. Whole technology will significantly contribute to disposal and reduction of ecological loads.

Keywords
neutralizační kaly, průmyslový odpad, nebezpečný odpad, rekultivační materiál, stavební výrobek, technologická linka, staré ekologické zátěže

Key words in English
neutralization sludge, industrial waste, hazardous waste, reclamation material, constructional (building) product, technological unit, old ecological loads

Mark

TA01021418

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2011-01-01 - 2014-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- part funder (2011-01-01 - 2014-12-31)

Results

HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products. Procedia Engineering, 2015, vol. 108, no. 1, p. 639-646. ISSN: 1877-7058.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R. EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 2015.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The study of solidification/stabilization product properties made of hazardous industrial waste water sludge. International Journal of chemical and Environmental Engineering Systems, 2013, vol. 2012, no. 3, p. 59-63. ISSN: 0976-3716.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 57, p. 1192-1197. ISSN: 1877-7058.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Laboratorní proverení vhodnosti neutralizacního kalu k solidifkaci stabilizaci s cílem využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 287-296. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste-Neutralization Sludge with aim of material utilization. In Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering. London, UK: CRC Press/Balkema, 2016. p. 275-280. ISBN: 978-1-315-67590-9.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Development of a new reclamation material by hazardous waste solidification/stabilization. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 446-449, p. 2793-2799. ISSN: 1022-6680.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Studium trvanlivosti a mikrostruktury solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu. In Odpadové fórum 2012. 1. Kouty nad Desnou: Odpadové fórum, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-85990-20-1.
Detail

DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J.; URBÁNEK, B.; VODIČKOVÁ, E.: ANK 1; certifikovaný výrobek ANK 1. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice. (funkční vzorek)
Detail

DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODIČKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; PAVLÍKOVÁ, J.; VALKO, V.: ANK 3; certifikovaný výrobek ANK 3. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice. (funkční vzorek)
Detail

DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODIČKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; PAVLÍKOVÁ, J.; VALKO, V.: ANK 2; certifikovaný výrobek ANK 2. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice. (funkční vzorek)
Detail

DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODIČKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J.: TL ASA; Technologická linka. .A.S.A., spol. s r.o.. (ověřená technologie)
Detail