Project detail

Ucelený systém materiálů nové generace pro sanace železobetonových konstrukcí s využitím technologie inhibitorů koroze

Duration: 01.04.2011 — 31.12.2014

On the project

Obsahem projektu je vývoj a výzkum uceleného systému pro sanace železobetonových konstrukcí s využitím technologie inhibitorů koroze. Nově vzniklé materiály umožní optimalizovat metody sanace železobetonových konstrukcí, čímž umožní snížení nákladů na údržbu konstrukcí a prodlouží jejich životnost.

Description in English
Development and research of comprehensive system for repair of reinforced concrete structures with use of corrosion inhibitors technology is the content of the project. Newly formed materials enable us to optimise methods of repair of reinforced concrete structures.

Keywords
Inhibitor koroze; sanace; migrace.

Key words in English
Corrosion inhibitor; repair; migration

Mark

FR-TI3/290

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2011-04-01 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-04-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2011-04-01 - 2014-12-07)

Results

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. VLIV DRUHOTNÝCH SUROVIN NA DIFUZNÍ VLASTNOSTI MODIFIKOVANÝCH HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 117-122. ISSN: 1211-3700.
Detail

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 s. ISBN: 978-80-260-2210-7.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. Determining the Presence of the Corrosion Inhibitors Based on Amines in Hardened Mortars. In Proceedings of the Confecence on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 93-97. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI INHIBITORŮ KOROZE V ZATVRDLÝCH MALTÁCH. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. 2014. VUT v Brně: VUT v Brně, 2014. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-5032-5.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. DEGRADACE SPRÁVKOVÝCH HMOT VLIVEM PŮSOBENÍ AGRESIVNÍHO SÍRANOVÉHO PROSTŘEDÍ. In SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. 2014. s. 204-207. ISBN: 978-80-905471-1-7.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Corrosion inhibitors as a prevention. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 897, p. 144-148. ISSN: 1022-6680.
Detail

TARANZA, L. HODNOCENÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE V LABORATORNÍM PROSTŘEDÍ. In CONSTRUMAT 2012. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2012. s. 151-153. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. SLEDOVÁNÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE POMOCÍ METODY MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU. In Sborník anotací Juniorstav 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 357-357. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu. Konstrukce, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 84-85. ISSN: 1213-8762.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Inovativní metodika hodnocení účinnosti inhibitorů koroze ocelové výztužev cementem pojených materiálech. In Sborník příspěvků. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 333-338. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Development of a new polymercement waterproofing screed with secondary materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 687, p. 391-396. ISSN: 1022-6680.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ STAVU ZABUDOVANÉ OCELOVÉ VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 223-226. ISSN: 1211-3700.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Verification of the efficiency of anti-corrosion systems for reinforced concrete constructions in a laboratory environment. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 876-879. ISSN: 1662-7482.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P.: UNISAN SF; UNISAN SF 2K. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P.: UNISAN S CRETE; UNISAN S CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P.: UNISAN TH CRETE; UNISAN TH CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P.: UNISAN ADH 2K; UNISAN ADH 2K. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P.: UNISAN M CRETE; UNISAN M CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail