Project detail

Výzkum a vývoj progresivního pískovacího systému kolejových vozidel

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2014

On the project

Cílem projektu je výroba a ověření prototypu koncepčně nového progresivního pískovacího systému zajišťujícího optimální adhezi kola a kolejnice hnacích drážních vozidel a tramvajových vozidel. Prototyp, jeho technické parametry a funkce, bude ověřen jeho instalací a zkušebním provozem na typové aplikaci u vybraného odběratele řešitele. Technický vývoj prototypu se opírá o aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti aplikované tribologie.

Description in English
The aim of this project is conceptual prototype design and verification of new progressive sanding system to ensure optimum adhesion between rail and driving wheel of railway or tram vehicles. The prototype functionality and its technical parameters will be verified in a trial operation by installation on a specific use at selected customer. The prototype technical development is based on applied research and experimental know-how in area of applied tribology. Keywords in English The aim of this project is conceptual prototype design and verification of new progressive sanding system to ensure optimum adhesion between rail and driving wheel of railway or tram vehicles. The prototype functionality and its technical parameters will be verified in a trial operation by installation on a specific use at selected customer. The prototype technical development is based on applied research and experimental know-how in area of applied tribology.

Keywords
drážní vozidla, pískovací systém, tribologie

Key words in English
rail vehicles- sanding device- traction control- friction- wear- progressive sanding system

Mark

TA02030850

Default language

Czech

People responsible

Hruška Marek, Ing.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2014-12-31)
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- part funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

OMASTA, M.; SMEJKAL, D.; GALAS, R. Výsledky a závěry výzkumu tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice při pískování. 2012.
Detail

POLIŠČUK, R.; OMASTA, M.: Software Pískování; Řídící software k pískovacím systémům kolejových vozidel. Software je k dispozici na řídící jednotce, která je přístupná v prezentační místnosti f. TRIBOTEC, spol. s r.o., na provozní adrese Košuličova 4, 619 00 BRNO.. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=323. (software)
Detail

SMEJKAL, D.; OMASTA, M.; ŠPERKA, P.; GALAS, R.; MAZŮREK, I.: Twin disk simulator; Dvoudiskové experimentální zařízení. Laboratoř dynamiky ÚMTMB B1/105 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1841. (funkční vzorek)
Detail

SMEJKAL, D.; OMASTA, M.; ŠPERKA, P.; GALAS, R.; MAZŮREK, I.: Pohon-01; Pohonné zařízení pro dvoudisková zařízení. Laboratoř dynamiky ÚMTMB B1/105 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1842. (funkční vzorek)
Detail