Project detail

Využití metody měření elektrického odporu pro ověření působení migrujících inhibitorů koroze ocelové výztuže v železobetonových konstrukcích.

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Koroze ocelové výztuže je zpravidla nejčastější příčinou porušení železobetonových konstrukcí. Migrující inhibitory koroze mají schopnost proniknout betonovou matricí k výztuži a významným způsobem zpomalit či dokonce zastavit probíhající korozivní procesy, což významně prodlouží trvanlivost stavebního díla. Navrhovaný projekt se bude zabývat ověřováním působení inhibitorů koroze pomocí měření elekricého odporu

Mark

FAST-J-11-11/1233

Default language

Czech

People responsible

Taranza Luboš, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)