Project detail

Inovace a rozšíření praktické výuky předmětu Videotechnika a multimediální technika

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Navrhovaný projekt je zaměřen na inovaci, modernizaci a rozšíření praktické výuky zejména v předmětu Videotechnika a multimediální technika, zařazeném ve studijním plánu magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící elektronika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického v Brně (VUT). Projekt řeší potřebnou modernizaci laboratorních cvičení, zejména pak nahrazení zastaralých úloh zaměřených na zpracování analogových obrazových signálů úlohami novými.

Description in English
The project aims at inovation, modernization and extension of the practical education mostly in the course Video and Multimedia Technology.

Mark

2370/2012/F1/a

Default language

Czech

People responsible

Boleček Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Polák Ladislav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Slanina Martin, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2012-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2012-01-01 - not assigned)