Project detail

Systém pro podporu platformě nezávislé analýzy škodlivého kódu ve spustitelných souborech

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Cílem projektu je vytvořit kompaktní systém pro podporu platformě nezávislé analýzy potenciálně škodlivého kódu. Tento systém bude schopen pracovat s binárním spustitelným kódem bez ohledu na jeho formát či platformu, pro kterou byl kód vytvořen. Výstupem bude jednotná, funkcionálně ekvivalentní reprezentace kódu v jazyce, který bude pro tento účel navržen. Projekt umožní nahlížet na binární aplikace jednotným způsobem a tím pádem významnou měrou přispěje k rozšíření bezpečnostního softwaru i na platformy, které v současnosti nejsou chráněny (např. mobilní telefony, multimediální přehrávače apod.).

Description in English
The primary objective of this project is creation of compact system for support of malware analysis. This system will be able to analyze binary executable code, no matter which format or platform was the file created for. Compact, functionally equivalent form of representation will be the output of analysis process. Special computer language will designed for this purpose. Usage of such system will lead to expansion of the anti-virus industry to new markets like mobile phones, multimedia players, etc.

Keywords
škodlivý kód, antivir, reverzní inženýrství, bezpečnost, analýza kódu, transformace kódu, překladač, zpětný překladač, zpětný assembler

Key words in English
malware, anti-virus, reverse engineering, security, code analysis, code transformation, compiler, decompiler, disassembler

Mark

TA01010667

Default language

Czech

People responsible

Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. - fellow researcher
Krčma Pavel - principal person responsible
Obluk Karel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Information Systems
- (2011-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2011-01-01 - 2013-12-31)

Results

JIRÁK, O.; KOLÁŘ, D. Comparison of Classical and Lazy Approach in SCG Compiler. In NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2011: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP Conference Proceedings. Halkidiki: American Institute of Physics, 2011. p. 873-876. ISBN: 978-0-7354-0956-9. ISSN: 1551-7616.
Detail

MATULA, P.; KOLÁŘ, D. Reconstruction of simple data types in decompilation. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2013. p. 1-10. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

KŘOUSTEK, J.; PŘIKRYL, Z.; KOLÁŘ, D.; HRUŠKA, T. Retargetable Multi-level Debugging in HW/SW Codesign. In The 23rd International Conference on Microelectronics (ICM 2011). Hammamet: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4577-2209-7.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D. Fast Just-In-Time Translated Simulator for ASIP Design. In 14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 279-282. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; KOLÁŘ, D.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; MEDUNA, A. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. In The 5th International Conference on Information Security and Assurance. Communications in Computer and Information Science, Volume 200. Brno: Springer Verlag, 2011. p. 72-86. ISBN: 978-3-642-23140-7.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; KOLÁŘ, D.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; MEDUNA, A. Design of an Automatically Generated Retargetable Decompiler. In 2nd European Conference of COMPUTER SCIENCE (ECCS'11). Puerto De La Cruz, Tenerife: North Atlantic University Union, 2011. p. 199-204. ISBN: 978-1-61804-056-5.
Detail

KŘOUSTEK, J.; ŽIDEK, S.; KOLÁŘ, D.; MEDUNA, A. Scattered Context Grammars with Priority. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 2011, vol. 2, no. 4, p. 1-6. ISSN: 0976-5697.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; KOLÁŘ, D.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; MEDUNA, A. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. International Journal of Security and Its Applications, 2011, vol. 5, no. 4, p. 91-106. ISSN: 1738-9976.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; KOLÁŘ, D.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; MEDUNA, A. Advanced Static Analysis for Decompilation Using Scattered Context Grammars. In Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC'11). Angers: World Scientific and Engineering Academy, 2011. p. 164-169. ISBN: 978-1-61804-051-0.
Detail

KŘOUSTEK, J.; MATULA, P.; ĎURFINA, L. Generic Plugin-Based Converter of Object File Formats and Its Usage in Retargetable Decompilation. In Proceedings of the 6th International Scientific and Technical Conference (CSIT'2011). Lviv: Ministry of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Institute of Computer Science and Information Technologies, 2011. p. 127-130. ISBN: 978-966-2191-04-2.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Object-File-Format Description Language and Its Usage in Retargetable Decompilation. In AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings. Kos: American Institute of Physics, 2012. p. 466-469. ISBN: 978-0-7354-1091-6. ISSN: 1551-7616.
Detail

ĎURFINA, L.; KOLÁŘ, D. C Source Code Obfuscator. Kybernetika, 2012, vol. 48, no. 3, p. 0-0. ISSN: 0023-5954.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P. Generic Source Code Migration Using Decompilation. In 10th Annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012). Brno: EUROSIS, 2012. p. 38-42. ISBN: 978-90-77381-71-7.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; KÁBELE, B. Accurate Recovery of Functions in a Retargetable Decompiler. In The 15th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses (RAID 2012). Lecture Notes in Computer Science. Amsterdam: Springer Verlag, 2012. p. 390-392. ISBN: 978-3-642-33337-8.
Detail

KŘOUSTEK, J.; MATULA, P.; KONČICKÝ, J.; KOLÁŘ, D. Accurate Retargetable Decompilation Using Debug Information. In Proceedings of the Sixth International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies (SECURWARE'12). Rome: International Academy, Research, and Industry Association, 2012. p. 79-84. ISBN: 978-1-61208-209-7.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; KÁBELE, B. Detection and Recovery of Functions and their Arguments in a Retargetable Decompiler. In 19th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE 2012). Kingston, Ontario: IEEE Computer Society, 2012. p. 51-60. ISBN: 978-0-7695-4891-3.
Detail

ĎURFINA, L.; KOLÁŘ, D. Generic detection of register realignment. In AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings. Kassandra, Halkidiki: American Institute of Physics, 2011. p. 806-809. ISBN: 978-0-7354-0956-9. ISSN: 1551-7616.
Detail

ĎURFINA, L.; KOLÁŘ, D. Generic detection of the statically linked code. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS 2013. Spišská Nová Ves: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2013. p. 157-161. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

KŘOUSTEK, J. Decompilation of VLIW Executable Files - Caveats and Pitfalls. In 3nd International Scientific Conference Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics. Kyiv: Cybernetics Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2013. p. 287-296. ISBN: 978-966-399-538-0.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P. Psyb0t Malware: A Step-By-Step Decompilation Case Study. In 20th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE). Koblenz: IEEE Computer Society, 2013. p. 449-456. ISBN: 978-1-4799-2930-6.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Preprocessing of Binary Executable Files Towards Retargetable Decompilation. In 8th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI'13). Nice: International Academy, Research, and Industry Association, 2013. p. 259-264. ISBN: 978-1-61208-283-7.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Approaching Retargetable Static, Dynamic, and Hybrid Executable-Code Analysis. Acta Informatica Pragensia, 2013, vol. 2, no. 1, p. 18-29. ISSN: 1805-4951.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. COMPUT SCI INF SYST, 2013, vol. 10, no. 4, p. 1673-1702. ISSN: 1820-0214.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P. Retargetable Machine-Code Decompilation in Your Web Browser. In 3rd IEEE World Congress on Information and Communication Technologies (WICT 2013). Hanoi: IEEE Computer Society, 2013. p. 57-62. ISBN: 978-1-4799-3230-6.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; VRANA, O.; MATULA, P.; KOLÁŘ, D.: DECOMPILER; Retargetable Decompiler. http://decompiler.fit.vutbr.cz. URL: http://decompiler.fit.vutbr.cz. (software)
Detail

KŘOUSTEK, J.; MATULA, P.; KOLÁŘ, D.; MASAŘÍK, K.: DECOMPILER-BINTRAN; Bintran - converter of binary executable files. http://decompiler.fit.vutbr.cz/bintran. URL: http://decompiler.fit.vutbr.cz/bintran. (software)
Detail

KŘOUSTEK, J.; ZAVORAL, M.; KOLÁŘ, D.: DECOMPILER-FILEINFO; Fileinfo - tool for compiler/packer detection. http://decompiler.fit.vutbr.cz. URL: http://decompiler.fit.vutbr.cz. (software)
Detail

Link